Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11156
Title: Global diffusion of green building certification systems (GBCS): a lead and lag markets model
Other Titles: Yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin (YBSS) küresel yayılımı: bir öncül ve ardıl pazarlar modeli
Authors: Kaya, Yusuf Furkan
Advisors: Kale, Serdar
Keywords: Green buildings
Green Building Certification (GBC)
Sustainable architecture
Sustainable buildings
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Source: Kaya, Y. F. (2021). Global diffusion of green building certification systems (GBCS): a lead and lag markets model. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Global crises in our planet's sustainability emerged in recent history. Hence, the construction industry, which has the largest share in this situation, have witnessed the accelerated proliferation in the number of Green Building Certification (GBC) systems (such as LEED, BREEAM and Green Star) in the last two decades. GBC systems have received massive attentiveness from academics from numerous disciplines as a reasonable response to its accelerated proliferation. The general concepts described in preceding research endeavours on GBC systems comprise (1) evaluation benchmarks used in rating and weighting, (2) incentives and handicaps for acquiring a GBC system, (3) efficacy of a GBC system, (4) comparison of numerous GBC systems, and (5) systematic reviews of the research and studies. The research presented herein pays particular attention to a relatively disregarded research area on GBC systems: global diffusion behaviours. It conceptualises a GBC system as a product rating service provided in certain nations and employs the Mixed Influence Model to investigate this certification service's cross-national diffusion behaviours. Initially, this model was used to investigate population growth. Thereafter, its application has been widened to explore the diffusion of industrial systems such as goods, services, and innovations. The Mixed Influence model was constructed incorporating data from one of the oldest GBC systems, LEED. The results of the Mixed Influence model reveal the cross-national diffusion behaviours of the GBC systems.
Yakın tarihte gezegenimizin sürdürülebilirliğinde küresel krizler ortaya çıktı. Bu nedenle, bu durumda en çok pay sahibi olan inşaat endüstrisinde son yirmi yılda Yeşil Bina Sertifikasyon (YBS) sistemlerinin (LEED, BREEAM ve Green Star gibi) sayısının hızla artmasına tanık olunmuştur. İvmeli çoğalışına anlamlı bir yanıt olarak, YBS sistemleri çok sayıda disiplinden akademisyenlerden büyük ilgi gördü. YBS sistemleri üzerine yapılan önceki araştırmalarda açıklanan genel kavramlar, (1) derecelendirme ve ağırlıklandırmada kullanılan değerlendirme kıyaslamaları, (2) bir YBS sistemi edinmeye yönelik motivasyonlar ve engeller, (3) bir YBS sisteminin etkililiği, (4) çok sayıda YBS sisteminin karşılaştırılması ve (5) yapılmış araştırma ve çalışmaların sistematik incelenmesi. Burada sunulan araştırma, YBS sistemlerinde nispeten göz ardı edilen bir araştırma konusuna özellikle dikkat eder: küresel yayılma davranışları. Farklı ülkelerde sağlanan bir ürün derecelendirme hizmeti olarak YBS sistemlerini kavramsallaştırır ve bu sertifika hizmetinin uluslararası yayılma davranışlarını araştırmak için Karışık Etki Modelini kullanır. Başlangıçta, Karışık Etki modeli nüfus artışını araştırmak için kullanıldı. Daha sonra, mallar, hizmetler ve yenilikler gibi endüstriyel sistemlerin yayılımını incelemek için uygulama alanı genişletildi. Karışık Etki Modeli, en eski GBC sistemlerinden biri olan LEED'den elde edilen veriler işlenerek oluşturulmuştur. Karışık Etki modelinin sonuçları, YBS sistemlerinin uluslararası yayılma davranışlarını ortaya koyar.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 78-86)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11156
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10411473.pdfMaster Thesis3.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

268
checked on May 20, 2024

Download(s)

238
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.