Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11078
Title: Design and fabrication of a wearable, flexible pulse oximeter
Other Titles: Esnek, giyilebilir bir puls oksimetre tasarım ve üretimi
Authors: Tekin, Hüseyin Cumhur
Aydın, Ahmed
01. Izmir Institute of Technology
Keywords: Wearable technology
Flexible device
Pulse oximeter
Photoplethysmography
Issue Date: Dec-2020
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Source: Aydın, A. (2020). Design and fabrication of a wearable, flexible pulse oximeter. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Oxygen is vital for the healthy functioning of tissues and organs. For this reason, it is indispensable to monitor the oxygen saturation of the human body during daily activities in order to improve the quality of life, in the detection and tracking of respiratory diseases. Pulse Oximeter is an electro-optic device that non-invasively measures peripheral oxygen saturation and provides information about how well oxygen diffuses the tissues. Conventional devices are not suitable for daily use due to their bulky structure and designs that restrict movement. With this thesis, the design and production of a flexible reflectance type Pulse Oximeter device that is conformally adapt to measurement suite, can be used all day long and is intended for continuous measurement has been realized.
Dokular ve organların sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için oksijen hayati bir öneme sahiptir. Bu sebeple, klinik bir müdahale öncesinde ve sonrasında, astım ve hipoksi gibi hastalıkların tespitinde ve takibinde, yaşam kalitesini artırmak amacıyla günlük aktivite esnasında insan vücudundaki oksijen doygunluğunun takip edilmesi vazgeçilmez derecede öneme sahiptir. Puls Oksimetre kandaki oksijen doygunluğunu noninvazif olarak ölçen ve oksijenin dokulara ne kadar iyi nüfuz ettiği hakkında bilgi veren elektro-optik bir cihazdır. Konvansiyonel aygıtlar gerek hantal yapıları gerekse hareketi kısıtlayıcı tasarımları sebebiyle günlük kullanıma uygun değildir. Bu tez çalışması ile konvansiyonel cihazların sahip olduğu dezavantajların ortadan kaldırılması, vücut ile uyumlu, gün boyu kullanılabilecek ve sürekli olarak ölçüm alınmasına yönelik esnek, reflektans tipinde bir Puls Oksimetre cihazının tasarım ve üretimi gerçekleştirilmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Photonics, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves. 24-27)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11078
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10184602.pdfMasterThesis1.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

304
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

70
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.