Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10978
Title: The impact of urban form on urban vitality: Comparative analysis of two cases in Yenikale neighborhood
Other Titles: Kentsel formun kentsel canlılık üzerindeki etkisi: Yenikale mahallesinde iki örneğin karşılaştırmalı analizi
Authors: Atak, Seda
Advisors: Kaya Erol, Nursen
Keywords: Urban forms
Urban vitality
Public spaces
Yenikale Neighborhood
Pedestrian activity
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Atak, S. (2020). The impact of urban form on urban vitality: Comparative analysis of two cases in Yenikale neighborhood. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Urban vitality represents active street life in cities. Pedestrian density and diversity of the streets, which are the most important public spaces for cities, and also variety of pedestrian activity on the streets are the urban vitality indicators. Urban vitality enhances social interaction and sense of belonging by bringing together the people from different groups for different purposes at different times of the day. Vital urban areas is the basis for creating safe, sustainable and successful urban environments. Researches argue that urban form components of residential areas encourage or limit urban vitality. Accordingly, this thesis examines the impact of urban form on urban vitality. Urban vitality studies in Turkey are mostly conducted in the the historic city centers or central business districts. There is an important literature gap about determining the level of urban vitality of an urban area in residential areas at urban block scale. Assessing urban vitality at the urban block scale is crucial to creating socially and economically sustainable residential areas. The aim of the thesis is to asssess and measure the impact of urban vitality factors related to urban form on urban vitality. In this direction, it is aimed to reveal the relationship between urban form and urban vitality through a case study. Within the scope of the thesis, two zones representing different urban forms are selected in the Yenikale neighborhood in Narlıdere District of Izmir as a case study area. Firstly, pedestrian counting is carried out in 5 different streets for each zone in order to determine the urban vitality level of the zones. Then, urban form data of the zones are collected and analyzed. Finally, the factors affecting urban vitality are evaluated by scoring method. In addition, according to the findings of the thesis, recommendations are provided to increase the urban vitality. Consequently, importance of urban form components in order to maintain urban vitality and the necessity of urban vitality for the sustainable future of the cities have been revealed.
Kentsel canlılık şehirlerdeki aktif sokak hayatını temsil eder. Şehirler için en önemli kamusal mekanlar olan sokakların yaya yoğunluğu ve çeşitliliği, ve ayrıca sokaklardaki yaya aktivitelerinin çeşitliliği kentsel canlılık göstergeleridir. Kentsel canlılık, farklı gruplardan insanları, farklı amaçlarla, günün farklı saatlerinde bir araya getirerek, sosyal etkileşimi ve aidiyet duygusunu geliştirir. Canlı kentsel alanlar, güvenli, sürdürülebilir ve başarılı kentsel çevreler oluşturmanın temelidir. Araştırmalar, yerleşim alanlarının kentsel form bileşenlerinin, kentsel canlılığı teşvik ettiğini veya sınırladığını iddia ediyor. Bu doğrultuda, bu tez, kentsel formun kentsel canlılık üzerindeki etkisini incelemektedir. Türkiye'de kentsel canlılık çalışmaları, çoğunlukla tarihi şehir merkezinde veya merkezi iş alanlarında gerçekleştirilmiştir. Kentsel blok ölçeğinde, yerleşim alanlarında bir kentsel alanın kentsel canlılık seviyesinin belirlenmesi hakkında önemli bir literatür açığı vardır. Kentsel blok ölçeğinde kentsel canlılığın değerlendirilmesi, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir yerleşim alanları oluşturmak için çok önemlidir. Tezin amacı, kentsel form ile ilişkili kentsel canlılık faktörlerinin kentsel canlılık üzerindeki etkisini ölçmek ve değerlendirmektir. Bu doğrultuda, kentsel form ve kentsel canlılık arasındaki ilişkiyi vaka çalışması ile ortaya koymayı amaçlamaktadır. Tez kapsamında, İzmir'in Narlıdere İlçesinin Yenikale Mahallesi'nde farklı kentsel formları temsil eden iki bölge örnek vaka alanı olarak seçilmiştir. İlk olarak, bölgelerin kentsel canlılık seviyesini belirlemek için her bölge için 5 ayrı sokakta yaya sayımları yapılmıştır. Daha sonra, bölgelerin kentsel form verileri toplanmış ve analiz edilmiştir. Son olarak, kentsel canlılığı etkileyen faktörler puanlama yöntemi ile değerlendirilmiştir. Ayrıca, tezin bulgularına göre, kentsel canlılığı arttırmak için önerilerde bulunulmuştur. Sonuç olarak, kentsel canlılığı korumak için kentsel form bileşenlerinin önemi ve kentlerin sürdürülebilir geleceği için kentsel canlılığın gerekliliği ortaya konulmuştur.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves: 106-113)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/10978
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10173456.pdf9.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

196
checked on May 20, 2024

Download(s)

808
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.