Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10933
Title: Block-chain based remote update for embedded devices
Other Titles: Gömülü cihazlar için Block-Chain tabanlı uzaktan güncelleme modeli
Authors: Kaptan, Melike
Advisors: Ayav, Tolga
Erten, Yusuf Murat
Keywords: Security
Block-Chain
Remote update
OEMs
IPFS
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Kaptan, M. (2019). Block-chain based remote update for embedded devices. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: This research work is an attempt to devise a platform to send automatic remote updates for embedded devices. In this scenario there are Original Equipment Manufacturers (OEMs), Software suppliers, Block-Chain nodes, Gateways and embedded devices. OEMs and software suppliers are there to keep their software on IPFS (Inter Planetary File System) and send the meta-data and hashes of their software to the Block-Chain nodes in order to keep this information distributed and ready to be requested and used. There are also gateways which are also the members of the Block-Chain and IPFS network. Gateways are responsible for asking for a specific update for specific devices from IPFS database using the meta-data standing on the Block-Chain. And they will send those hashed secure updates to the devices. In order to provide a traceable data keeping platform gateway update operations are handled as a transactions in the second block-chain network which is the clock-chain of the gateways. In this study implementation of the two block chain shows us that, even though the calculation overhead of the member devices, with regulations specific to the applications block-chains provide applicable platforms.
Teknolojide olan gelişmelerle birlikte birbiri ile haberleşen cihaz sayısı ve taşıdıkları fonksiyonalite sayısı artmaktadır. Bunların en göze çarpan örneği ise birbirleri ile ve dış dünya ile iletişim kuran araçlardır. Nitekim halihazırda kullanılan güncelleme mekanizmaları gelecekte birbiriyleriyle haberleşen cihazlar için, özellikle de üzerinde eskisinden daha çok yazılım barındıran araçlar için yetersiz kalacaktır. Bu tezin amacı, güncelleme platformlarına getirilecek olan olası yenilikleri göz önünde bulundurup gelişime açık bir model sunmak ve implementasyonunu gerçekleştirmektir. Bu sebeple, blok zinciri tabanlı uzaktan yazılım güncellemesi takibi yapan bir model düşünülmüş ve prototipi oluşturulmuştur.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Computer Engineering, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 40-41)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/10933
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10171031.pdf812.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

238
checked on May 20, 2024

Download(s)

232
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.