Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10930
Title: Dual therapy opportunities for tuberculosis and prostate cancer based on crystal engineering principles
Other Titles: Kristal mühendisliği prensiplerine dayalı tüberküloz ve prostat kanserinde kullanılmak üzere çift yönlü terapi seçenekleri
Authors: Şanlı Mohamed, Gülşah
Arpacıoğlu, Merve
Keywords: Crystal engineering
Dual therapy opportunities
Prostate cancer
Tuberculosis
Apalutamide
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Arpacıoğlu, M. (2019). Dual therapy opportunities for tuberculosis and prostate cancer based on crystal engineering principles. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Within this work, it is aimed to facilitate dual therapy opportunities for the treatment of tuberculosis and prostate cancer separately based on crystal engineering principles. In this regard, a quinolone family member antibiotic namely Sparfloxacin (SPX) is combined with another antibiotic called 4-aminosalicylic acid (4-ASA). Due to the drug-drug combination, it is expected to have superior biological activity since both drugs are stated and offered to be used in the treatment of tuberculosis. In addition to that, Apalutamide (APA) a recent drug in the treatment of castration-sensitive metastatic prostate cancer (CSMPC), is metallo-encapsulated by using zeolitic imidazolate framework-8 (ZIF-8). Owing to pH-sensitive decomposition, the new formulation is expected to combine the benefit of free zinc release and APA release to the targeted cancerous section. Both new compounds are synthesized characterized by various methods such as single crystal X-ray diffraction (SCXRD), powder X-ray diffraction (PXRD), Fourier-transform infrared radiation (FTIR), thermal gravimetric analysis (TGA), differential scanning calorimetry (DSC), scanning electron microscopy (SEM) and high-performance liquid chromatography (HPLC).
Bu çalışmada, tüberküloz ve prostat kanserinin tedavisi için kristal mühendisliği prensiplerine dayalı ikili etkiye sahip terapi fırsatlarının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, bir kinolon ailesi üyesi olan antibiyotik, yani Sparfloksasin (SPX), 4-aminosalisilik asit (4-ASA) antibiyotiği ile birleştirilecektir. İlaçilaç kombinasyonundan sayesinde, her iki ilacın tüberküloz tedavisinde kullanılabilmesinden kaynaklı iyileştirilmiş bir biyolojik aktiviteye sahip olması beklenmektedir. Buna ek olarak, kastrasyona dirençli metastatik olmayan prostat kanseri (CSMPC) tedavisinde son zamanlarda kullanılan bir ilaç olan Apalutamid (APA), zeolitik imidazolat çerçevesi-8 (ZIF-8) kullanılarak metalo kapsüllenecektir. pH'ye duyarlı bozunumu ile, yeni formülasyonun serbest çinko ve APA salınımını kanserli dokuyu sağlarken bu iki bileşenin tek bir formülasyonda birleştirilmesi sağlanacaktır. Her iki malzeme tek-kristal X-Işını kırınımı (SCXRD), toz X-ışını kırınımı (PXRD), Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR), termal gravimetrik analiz (TGA), diferansiyel taramalı kalorimetri (TGA ve DSC), taramalı elektron mikroskobu (SEM), yüksek performanslı sıvı kromatografisi gibi çeşitli yöntemler ile karakterize edilmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Biotechnology, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 39-50)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/10930
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10322478.pdf4.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

156
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.