Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10909
Title: Nature's neoliberalisation and re-regulation processes: The case of HEPPs in Tunceli, Turkey
Other Titles: Doğanın neoliberalleşmesi ve yeniden düzenleme süreçleri: Tunceli'de HES'ler örneği, Türkiye
Authors: Gümüş Kurt, Miray
Advisors: Avar, Adile
Keywords: Neoliberal policies
HEPPs
Munzur Valley
Ecological fixes
Nature's neoliberalisation
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Gümüş Kurt, M. (2019). Nature's neoliberalisation and re-regulation processes: The case of HEPPs in Tunceli, Turkey. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Spatial sprawling of the capital especially in the post-2002 process in Turkey increased with transportation, extraction and energy investments, by the regulatory role of state. Especially for energy investments as the one of enterprise of capital that progressed by neoliberal policies, the state intervention which is one of the state’s roles that is capital-oriented in Turkey is re-regulation processes. In the historical background of HEPPs in Turkey; Munzur Valley, it is one of the place where the capital performs itself on the nature. Munzur Valley is the nature (the nature that self-sanctity of the local people with the historical value) that spatial fix of capital by HEPPs, and it is the place where capital will realize itself. In this process which the state has undertaken a regulatory role in the areas where capital performs its activities by controlling the environmental reactions and resolving the capital-local conflict. In such capital investment processes, the state is behalf of capital to create and expand investment areas as a policy and law-maker. In order to guarantee its own continuity, the state has taken on the task of intervening by making legal regulations in case of conflicts between investors and local people, while the capital is in the stage of having a form. The ecological fixes that Noel Castree mentions, was observed in the case of Munzur Valley National Park which the sacredness and historical value of the local people in this study area.
Sermayenin mekansal yayılımı, özellikle Türkiye'de 2002 sonrası süreçte, devletin düzenleyici rolü ile ulaştırma, maden ve enerji yatırımlarıyla artmıştır. Özellikle neoliberal politikalarla ilerleyen bir sermaye girişimi olan enerji yatırımları için, devletin Türkiye'de sermaye odaklı rollerinden biri olan devlet müdahalesi, yeniden düzenleme süreçleridir. Türkiye'deki HES'lerin tarihsel arka planında; Munzur Vadisi, sermayenin kendini doğa üzerinde icra ettiği yerlerden biridir. Munzur Vadisi, HES'lerin sermayenin mekânsal sabitlerinin yer aldığı doğadır (yerel halkın tarihi ve kutsal bağının olduğu doğa) ve sermayenin kendisini gerçekleştirdiği yerdir. Bu süreçte devlet düzenleyici bir rol üstlenerek, sermayenin faaliyetlerini gerçekleştirdiği alanlarda çevresel tepkileri kontrol ederek sermaye-yerel çatışmasını çözer. Bu tür sermaye yatırım süreçlerinde devlet bir politika ve yasa üretici olarak sermaye uğruna yatırım alanlarını yaratır ve genişletir. Kendi sürekliliğini garantilemek için, devlet, yasal düzenlemeler yaparak sermaye biçim alma aşamasındayken yatırımcılar ve yerel arasındaki çatışmalara karşı müdahale etme görevini üstlenir. Noel Castree'nin bahsettiği ekolojik sabitler, bu çalışmada, yerel halk için kutsallığı ve tarihi değeri olan Munzur Vadisi Milli Parkı örneğinde gözlemlenmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 89-95)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/10909
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10144679.pdf3.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

152
checked on Jun 10, 2024

Download(s)

152
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.