Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10339
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSürek, Ece-
dc.contributor.authorBüyükkileci, Ali Oğuz-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:34:00Z-
dc.date.available2021-01-24T18:34:00Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1300-3070-
dc.identifier.issn1309-6273-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10339-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/392462-
dc.description.abstractTürkiye fındık üretim ve ihracatında dünya lideridir. Fındığın tarımı ve işlenmesi sırasında büyük miktarda kabuk, zuruf ve dal gibi atıklar açığa çıkmaktadır. Bu atıkların çevre dostu bir teknoloji ile işlenmesi ve önemli ürünlerin üretilmesi katma değer sağlayabilir. Bu çalışmada, fındık atıklarının farklı sıcaklık (150-200?C) ve sürelerde (0-45 dk) kritik altı su ekstraksiyonu ile elde edilen likörlerinin toplam fenolik madde içeriği (TFİ) ve toplam antioksidan aktiviteleri (TAA) incelenmiştir. Genel olarak, kritik altı su ekstraksiyonu ile aseton ve metanol ekstraksiyonuna göre daha yüksek verim elde edilmiştir. Sıcaklık arttıkça fındık kabuğundan elde edilen TFİ ve TAA artmıştır. Süre artışı 180?C'de istatistiksel olarak önemli bir fark yaratmazken, 190?C'de TFİ süre arttıkça yükselmiştir (P <0.05). Bu iki koşulun fındık kabuğu üzerine etkisi şiddet faktörünün logaritmik değeri (log Ro) hesaplanarak tek bir parametrede de incelenmiştir. log Ro arttıkça TFİ (905.3-2115.7 mg GAE/100 g kabuk) ve TAA (8163.9-12261.5 mg TE/100 g kabuk) değerleri yükselmiştiren_US
dc.description.abstractTurkey is the world leader in hazelnut production and export. Large amount of wastes such as shell, husk and prunings are produced during the agriculture and processing of hazelnuts. Treatment of hazelnut wastes using an eco-friendly technology and production of valuable products can add value to those. In this study, total phenolic content (TPC) and total antioxidant activity (TAA) in the liquors of hazelnut wastes from subcritical water extraction at different temperature (150-200?C) and time (0-45 min.) values were analyzed. Generally, higher yields were obtained by subcritical water extraction compared to solvent extraction. As temperature increased, TPC and TAA obtained from shells increased. Increase in time did not have a statistically significant effect at 180C; however, TPC increased significantly with time at 190?C (P <0.05). The combined effect of temperature and time on hazelnut shells was examined in a single variable by calculating logarithmic value of severity factor (log Ro). TPC (905.3-2115.7 mg GAE/100 g shell) and TAA (8163.9-12261.5 mg TE/100 g shell) increased with log Roen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherGıda Teknolojisi Derneğien_US
dc.relation.ispartofGIDAen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFenolik maddeen_US
dc.subjectFındık-
dc.subjectAntioksidan aktivite-
dc.titleKritik altı su ile fındık atıklarından antioksidan bileşiklerin ekstraksiyonuen_US
dc.title.alternativeExtraction of antioxidant compounds from hazelnut wastes using subcritical wateren_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorSürek, Ece-
dc.institutionauthorBüyükkileci, Ali Oğuz-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Food Engineeringen_US
dc.identifier.volume42en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage211en_US
dc.identifier.endpage221en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid392462en_US
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept03.08. Department of Food Engineering-
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
f9b982ea-a714-4902-af85-157aed10248c.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

128
checked on Dec 11, 2023

Download(s)

56
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.