Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10334
Title: Türkiye'de modern banyonun değişimi: Dergi reklamları üzerinden bir değerlendirme
Other Titles: The change of modern bathroom in Turkey: An evaluation through magazine advertisements
Authors: Aytaç, Aysun
Timur Öğüt, Şebnem
Keywords: Reklam görselleri
Modern banyo
Modernleşme
Publisher: Yaşar Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, Türkiye'de Batılılaşma ile modern banyonun gündelik hayatımıza girişini ve 1980-2012 yılları arasında, tasarım, mimarlık ve dekorasyon dergilerinde yayınlanan banyo reklamlarına bakarak, banyo mekânının geçirdiği değişimi anlamaya çalışır. Çalışma, önce, modern banyonun 19. yüzyıl sonlarında Amerika'da ortaya çıkışını, Amerika'da geçirdiği erken evreleri, dönemin dergi reklamları ve katalog imajları ile destekleyerek kısaca değerlendirir. Sonrasında, Türkiye'de cumhuriyet sonrası modernleşme ve Batılılaşma çabaları ile modern banyonun gündelik hayatımıza girişini, toplumun bu yabancı unsur ile olan etkileşimini aktarır. Son olarak 1980-2012 yılları arasında, onar yıllık dönemler halinde, banyo ve banyo elemanları reklamlarının görselleri eşliğinde, Türkiye'de modern banyonun geçirdiği evreleri yorumlar
This study tries to understand the introduction of the modern bathroom into our everyday lives during the Westernisation period in Turkey and also tries to understand the change of the bathroom space by looking the advertisements in design, architecture and decoration magazines between 1980 and 2012. The study, first gives a short account on the appearance of the modern bathroom in the United States through the end of the 19th century and its early phases, supported by images from advertisements and catalogs. Afterwards, it shows the introduction of the modern bathroom into our lives within the efforts of modernisation and Westernisation after the foundation of the Turkish Republic and the interaction between the society and this foreign notion. Lastly, the study tries to read the phases of the modern bathroom and its elements in Turkey via the magazine advertisements through decades between the years 1980-2012
URI: https://hdl.handle.net/10334
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/196811
ISSN: 1305-970X
Appears in Collections:Industrial Design / Endüstriyel Tasarım
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.19168-jyu.62919-179553.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34,134
checked on Jul 22, 2024

Download(s)

204
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.