Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10322
Title: Thrips parazitoiti Ceranisus (Hymenoptera: Eulophidae) cinsinin morfolojik yapı ve 28S D2 rDNA temelinde Türkiye’deki güncel taksonomik durumları
Other Titles: The current status of thrips parasitoids Ceranisus (Hymenoptera: Eulophidae) species in Turkey based on morphology and 28S D2 rDNA
Authors: Doğanlar, Oğuzhan
Doğanlar, Mikdat
Frary, Anne
Keywords: Ceranisus
Phylogeny
Thrips parasitoids
Publisher: Türkiye Entomoloji Derneği
Abstract: Çalışma ile Mayıs 2006 ile Mayıs 2007 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda bulunan Ceranisus (Hymenoptera: Eulophidae) cinsi ve benzer diğer cinslerin genetik analizleri yapılarak, bu verilerin diğer thrips parazitoitlerinin morfolojik yapılarıyla mukayese edilip, türlerin kesin teşhislerinin yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa’da 38 farklı noktada örnekleme yapılmış ve 20 örnekleme noktasında toplam 143 adet (30 erkek; 113 dişi) Ceranisus cinsine giren tür toplanmıştır. Populasyon morfolojik özelliklerine göre 13 farklı gruba ayrılmıştır. Bu türlerin filogenetik ilişkileri DNA dizileri kullanılarak verilmiştir. Toplam 15 tür 28S D2 ribosomal DNA bölgesi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda morfolojik olarak ayrılan 13 farklı tür grubundan 3 tanesinin genetik olarak farklı olduğu görülmüştür. Diğer türlerden ise 4 adetinin C. nr. lepidotus grubu oluşturdukları, 5 adet C. nr. bozovaensis’in ise kendi aralarında 2 farklı grup oluşturdukları belirlenmiştir. Sonuç olarak 3 adet yeni Ceranisus türü, bunun haricinde 3 adet farklı türü oluşturabilecek popülasyon genetik olarak belirlenmiştir.
The aim of this study was to investigate genetic analysis of the species within genus Ceranisus (Hymenoptera: Eulophidae) that are interesting groups found in South Eastern Anatolia and Eastern parts of Mediterranean Region of Turkey and to compare with the other thrips-parasitoids between May 2006 and May 2007. Totally, 143 specimens (30 male: 113 female) belonging to Ceranisus genus were collected from 20 locations of 38 different localities in Hatay, Gaziantep, Adıyaman and Şanlıurfa provinces. The population was divided into 13 groups based on morphologic characters. Phylogenetic relationships amongst Ceranisus species (Chalcidoidea: Eulophidae) were gathered from DNA sequence data. Fifteen species of thrips chalcid parasitoids were analyzed using one gene, D2 domain of the 28S ribosomal DNA. Among morphologically distinct 13 species/taxonomic groups, 3 of them identified as new species according to the genetical analysis. Four of the other species occurred in C. nr. lepidotus group while 5 of C. nr. bozovaensis consisted of two groups. To conclude 3 new species of Ceranisus and 3 different groups that may yield new species were determined in Turkish Ceranisus population.
URI: https://hdl.handle.net/10322
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/98474
ISSN: 1010-6960
2536-491X
Appears in Collections:Molecular Biology and Genetics / Moleküler Biyoloji ve Genetik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
d927b82c-f0f6-4f0b-8063-0eab76ccbad4.pdf512.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

158
checked on Jul 22, 2024

Download(s)

72
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.