Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10310
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzer, Merve-
dc.contributor.authorÖzyurt, Gonca-
dc.contributor.authorTellioğlu Harsa, Şebnem-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:45Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:45Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1304-7582-
dc.identifier.issn2148-015X-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.24323/akademik-gida.613637-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/10310-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/373631-
dc.description.abstractTüm dünyada değişen beslenme dinamikleri ile insanlar, sağlıklı yaşamı destekleyecek fonksiyonel besinler tüketmeye yönelmektedir. Günümüz yaşam koşullarında yaşanan stres düzeyi ve duygu değişimleri gibi psikolojik belirtilerin bağırsak mikrobiyotasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bireylerde görülen nöropsikiyatrik bozukluklar, gama-amino bütirik asit vb. nörotransmitterlerin salınımındaki değişimlerde rol oynarken, fonksiyonel gıda bileşenleri terapötik ürün olarak bu nöropsikiyatrik bozuklar üzerinde etkili olabilmektedir. Derlemenin amacı, prebiyotik ve probiyotiklerin ve bunları içeren fonksiyonel gıdaların mikrobiyota sağlığı, dolayısıyla bağırsak-beyin aksı üzerindeki olumlu katkılarının incelenmesidir. Probiyotik ve prebiyotik tanımı, sentezledikleri nörotransmiterler, nöropsikolojik sağlık üzerindeki etkileri, bağırsaklardaki metabolik bozuklukların nöropsikiyatrik rahatsızlıkların meydana gelmesindeki rolü, bağırsak-beyin ekseninin bu mekanizmadaki önemi bilimsel araştırmalar ve güncel literatür ışığında sunulmaktadır, bu disiplinlerarası alanda gıda biyobilimlerinin katkısının ve öneminin altı çizilmektedir.en_US
dc.description.abstractPeople have been started to consume functional foods that promote health with changing nutritional dynamics all over the world. Psychological signs such as level of daily stress and emotional changes affect the microbiota negatively. Neuropsychiatric disorders cause irregular release of neurotransmitters like gamma-aminobutyric acid; therefore, functional food ingredients can be used as therapeutic agents. The purpose of this study is to review the positive impacts of prebiotics, and probiotics, and functional foods containing these ingredients on the gut-brain axis through the health of microbiota. The definition of probiotics and prebiotics and their neurotransmitters secreted, the effects on neuropsychological health, the role of intestinal metabolic disorders in the formation of neuropsychiatric diseases, the importance of gut-brain axis on this mechanism are presented in the light of scientific researches and current literature. In this study, the contribution of food biosciences into this interdisciplinary area is highlighted.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti.en_US
dc.relation.ispartofAkademik Gıdaen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikobiyotik-
dc.subjectFonksiyonel gıda-
dc.subjectNöropsikiyatrik bozukluklar-
dc.subjectNörotransmitter-
dc.titleProbiyotik ve prebiyotiklerin bağırsak-beyin aksına etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of probiotics and prebiotics on gut-brain axisen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorÖzer, Merve-
dc.institutionauthorHarsa, Şebnem Tellioğlu-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Food Engineeringen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage269en_US
dc.identifier.endpage280en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.24323/akademik-gida.613637-
dc.relation.doi10.24323/akademik-gida.613637en_US
dc.coverage.doi10.24323/akademik-gida.613637en_US
dc.identifier.trdizinid373631en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.08. Department of Food Engineering-
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
844078cb-3e6c-4bec-a5d6-3b3624ef211d.pdf780.74 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

236
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

64
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.