Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10300
Title: UV-C uygulamasının sıvı yumurta beyazının mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkisi
Other Titles: Effect of UV-C application on the microbiological quality of liquid egg white
Authors: Ünlütürk, Sevcan
Baysal, Ayşe Handan
Atılgan, Mehmet R.
Keywords: UV-C ışınlama
Biyodozimetre
Publisher: Gıda Teknolojisi Derneği
Abstract: Sıvı yumurta beyazı, kabuğundan ayrılmış yarı geçirgen (opak) görünümlü yumurta ürünüdür. Sıvı yumurta beyazı, düşük sıcaklık ve kısa sürelerde pastörize edilerek dayanıklı hale getirilmektedir. Ancak yüksek protein içeriği nedeni ile ısıl işlem ürün kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışma, ısıl işleme alternatif olarak öne sürülen UV-C ışınlama yöntemiyle sıvı yumurta beyazının mikrobiyolojik kalitesinin incelenmesini kapsamaktadır. Bu amaçla; yumurta beyazı örnekleri, E. coli 0157-.H7 (ATCC 700728), L. innocua (NRRL-B 33314) ve E. coli K-12 (ATCC 25253) ile inoküle edilerek belli dozlarda UV-C ışın uygulamasına tabi tutulmuştur. Denemeler 0-100 mJ/cm2UV doz aralığı ve 1.315 mW/cm2 UV şiddetinde, laboratuvar ölçekli UV dezenfeksiyon cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, E. coli 0157:H7, E. coli K-12 ve L. innocua sayılarında maksimum 3.206±0.777 log, 2.719±0.63 log ve 2.624±0.268 log kob/mL azalma saptanmıştır. Sıvı yumurta beyazı üretiminde, UV-C ışınlarının bir ön işlem olarak kullanılabileceği ve ürünün mikrobiyolojik stâbilitesini artırılabileceği sonucuna varılmıştır.
Liquid egg white (LEW) can be described as semi-transparent (opaque) egg product, separated from the shell. LEW can be more stable by pasteurization at mild temperature and short residence time. Moreover, product quality of LEW was affected by thermal treatment due to the high protein content. This study involves the investigation of the microbiological quality of LEW treated with UV-C irradiation which is introduced as an alternative method for thermal treatment. For this purpose, E. coll 0157:H7 (ATCC 700728), L. innocua (NRRL-B 33314) and E. coli K-12 (ATCC 25253)-inoculated LEW samples were disinfected by UV-C at certain dosages. Treatments were applied at 0-100 mj/cm2 of UV dose and 1.315 mW/cm2 of UV incident intensity using bench top collimated beam UV apparatus. Maximum inactivation of E. coli 0157:H7, E. coli K-12, and L. innocua were determined as 3.206±0.777 log, 2.719±0.63 log and 2.624±0,268 log CFU/mL, respectively. It is concluded that UV-C irradiation can be used as a pretreatment process in the production of LEW and it increases the microbial inactivation efficiency of the product.
URI: https://hdl.handle.net/10300
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/106118
ISSN: 1300-3070
1309-6273
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
58f9740f-b444-4cb6-92a0-03e3d61393e5.pdf263.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

152
checked on May 6, 2024

Download(s)

56
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.