Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10291
Title: Nadir toprak elementi katkılı kimyasal çöktürme titanya tozları ile yapay fotosentezle hidrojen üretimi
Other Titles: (Hydrogen production through artificial photosynthesis with chemically precipitated rare earth doped titania powders)
Authors: Yurtsever, Hüsnü Arda
Çiftçioğlu, Muhsin
Issue Date: 2015
Publisher: Dokuz Eylül Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada nadir toprak elementi (NTE) katkılı/katkısız titanya (TiO2) tozları yapay fotosentezle fotokatalitik hidrojen eldesine yönelik uygulamalarda kullanılmak üzere kimyasal çöktürme/birlikte çöktürme yöntemi ile hazırlanmıştır. Düşük ısıl işlem sıcaklıklarında yüksek yüzey alanlarından dolayı yüksek hidrojen üretim miktarları elde edilmiştir. Yüzey aktivitesi bakımından ise 700 oC’de ısıl işlem görmüş katkılı tozların diğer tüm saf tozlara göre birim alan başına daha fazla hidrojen ürettiği saptanmıştır. NTE katkısı ile TiO2’in faz yapısında değişiklikler meydana getirilmiş, optimum anataz-rutil faz oranına sahip ve ışık soğurma kapasitesi yüksek bir nanoyapı elde edilmiştir. Katkıyla tozlarda oluşturulan bu özellikler görece düşük bir miktar olan % 0,1 katkı düzeyinde bile TiO2’in fotokatalitik aktivitesinin birkaç kat artmasını sağlamıştır.
In this study, rare earth (RE) doped/undoped TiO2 powders were prepared by chemical precipitation/co-precipitation method and used in photocatalytic hydrogen production through artificial photosynthesis. Relatively high hydrogen production rates were obtained at low heat treatment temparatures due to the high surface areas. RE doped TiO2 powders heat treated at 700 oC produced more hydrogen per unit area due to their higher surface reactivity compared to all the other pure TiO2 powders. Properties of the doped powders like favorable anatase-rutile ratio and high light absorption capacity enhanced the photocatalytic activity by several folds by a relatively low RE doping level of 0.1%.
URI: https://hdl.handle.net/10291
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/178448
ISSN: 1302-9304
2547-958X
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
73d1a2ed-3622-4e62-ac49-704caf2290f7.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

1,320
checked on May 22, 2023

Download(s)

30
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.