Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10282
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzuysal, Mustafa-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:32Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:32Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn1300-7009-
dc.identifier.issn2147-5881-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRek1UY3lNZz09-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10282-
dc.description.abstractBu çalışmada mobil artırılmış gerçeklik için kullanılabilecek bir nesne arama yöntemi sunulmaktadır. Temel olarak yöntem anahtar nokta betimleyicilerinin eşleştirilmesine ve bu anahtar nokta eşlerinin geometrik kıstaslar ile süzülmesine dayanmaktadır. Eşlemenin hızlandırılması için gerekli iyileştirmeler detayları ile verilmektedir. Ayrıca, Yerelliğe Duyarlı Karma işleminin performansının bilgi erişim yaklaşımlarından faydalanılarak arttırılabileceği de gösterilmiştiren_US
dc.description.abstractIn this paper, an object detection approach suitable for mobile augmented reality is presented. The baseline approach is based on matching keypoint descriptors and verifying these matches with geometric constraints. The performance optimizations necessary for speeding up matching are detailed. It is also demonstrated that it is possible to increase the performance of the Locality Sensitive Hashing by exploiting approaches from the information retrieval fielden_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleArtırılmış gerçeklik için BRIEF betimleyicileri ve yerelliğe duyarlı karma yöntemi ile nesne aramaen_US
dc.title.alternativeObject detection with BRIEF descriptors and locality sensitive matching for augmented realityen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Computer Engineeringen_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage588en_US
dc.identifier.endpage596en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextNo Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptDepartment of Computer Engineering-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Oct 26, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.