Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10270
Title: Evrimsel tıp: Sağlık ve hastalıklara yeni yaklaşımlar
Other Titles: Evolutionary medicine: Novel approaches to health and diseases
Authors: Sezgin, Efe
Keywords: Evrimsel tıp
Abstract: Evrimsel tıp, günümüz hastalıklarına geneksel tıbbın "yaklaşık" nedenlemelerinin yanı sıra "nihai" nedenleme ile farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlar. Klasik tıp hastalıkların yapı ve mekanizmalar hakkında "Ne" ve "Nasıl" sorularına cevap ararken, evrimsel tıp köken ve fonksiyon hakkında "Neden" ve "Niçin" sorularına cevap arar. Evrimsel analizlerde kullanılan molküler evrim, popülasyon genetiği, filogenetik gibi metodları günümüz hastalıklarının köken ve sebeplerini anlamak için uygular. Evrimsel tıp tüm sağlık bilimlerine farklı bakış açıları getirmeyi, günümüz yaklaşımlarıyla çözüm bulamadığımız, sebebini anlayamadığımız sorunların çözümüne katkıda bulunmayı amaçlan yeni bir disiplindir.
Evolutionary medicine is a new discipline with novel approaches to diseases. It focuses on the ultimate causes of diseases rather than the proximal causes that have been the focus of traditional medicine. Whereas traditional medicine seeks answers to "what" and "how" questions on structure and mechanisms of diseases, evolutionary medicine seeks answers to "How" and "Why" questions on the origion and function. Evolutionary medicine applies the methods of evolutionary analysis such as molecular evolution, population genetics, and phylogenetics to study the origin and reasons of diseases. Evolutionary medicine aims to bring novel approaches to health problems that traditional medicine can not understand the mechanisms of and can not find cures for, in order to improve the overall health of human populations.
URI: https://hdl.handle.net/10270
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/211591
ISSN: 1300-2864
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,548
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.