Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10250
Title: Diyetten alınan ve kandaki demir mineralinin insan ince bağırsak hücre modelinde demir eksikliği anemisine etkisi
Other Titles: The effect of diet and blood derived iron on iron deficiency anemia in the model of human intestine
Authors: Güleç, Şükrü
Keywords: Demir eksikliği anemisi
Enterosit hücreleri
Gen regülasyonu
Publisher: Türkiye Diyetisyenler Derneği
Abstract: Amaç: Demir eksikliğine bağlı anemi (IDA), dünyada özellikle yeni doğanlarda, çocuklarda ve kadınlarda en sık görülen besinsel eksikliktir. Düşük demir içeriği olan besinlerin tüketilmesi ve ince bağırsaktan yeterli demirin emilememesi demir eksikliğine bağlı anemiye neden olmaktadır. Memelilerde fizyolojik olarak aktif demirin vücuttan atılımı için bir sistemin olmamasından dolayı bağırsak enterosit hücreleri, vücuttaki demir metabolizmasının dengeli bir şekilde devamlılığında hayati bir role sahiptirler. Yeterli bağırsak demir emilimi anemi riskini azaltmak için gereklidir. Diyetten alınan ve kanda bulunan demir insan vücudu için bulunan iki demir kaynağıdır. Bu çalışmada demir eksikliğine bağlı anemi durumunda bağırsak demir metabolizmasının moleküler ve genetik düzenlenmesinde diyetten gelen ve kanda bulunan demir mineralinin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: İnsan kolon epitelyal hücreleri (CaCo-2) insan ince bağırsak sistemini modellemek için özel hücre kültürü membran sistemlerinde büyütülmüştür. Kolon hücrelerin apikal ve bazolateral polarizasyonu trans epitelyal rezistans (TEER) ölçümüyle test edilmiştir. Demir eksikliğine bağlı anemi Deferoxamine (DFO) ile indüklenmiş olup, demirin IDA üzerindeki etkisi RT-qPCR tekniği ile gen düzeyinde araştırılmıştır. Bulgular: Marker gen (TFR, DMT1) mRNA ekspresyon düzeyleri analiz edildiğinde, hücrelerin bazolateral kısmına demir verildiğinde apikal kısma verilene oranla IDA fenotipinin kaybolduğu gösterilmiştir. Sonuç: Sonuçlar kan demirinin bağırsak demir metabolizmasının düzenlenmesi için gerekli olduğunu göstermiştir. Kan demir düzeyi diyetten gelen demirle regüle edilir. Böylece, günlük demir alımı kan demiri düzeylerini düzenlemek için önemlidir. Bağırsak enterosit hücrelerinin bazolateral kısım boyunca demir mineralini algılama kabiliyetine sahip olabileceğini desteklemektedir.
Aim: Iron deficiency anemia (IDA) is the most common global nutritional deficiency especially in women, children and infants. Consumption of low dietary iron and inadequate intestinal iron intake cause IDA. Intestine of enterocyte cells play a vital role to maintain body iron homeostasis since mammals do not have active physiological iron excretion mechanism. Efficient intestinal iron absorption is essential to decrease risk of anemia. Diet and blood derived iron are two source for human body. Thus, the aim of this study was to investigate the effects of dietary and blood iron minerals on the molecular and genetic regulation of intestinal iron metabolism during IDA.Material and Method: The human colon epithelial cells (Caco-2 cells) were grown on special bicameral cell culture insert systems to mimic the human small intestine. The apical and basolateral polarization of the cells were tested by trans epithelial electrical resistance (TEER) measurement. IDA was induced by Deferoxamine (DFO) and the effect of iron on IDA was investigated at the gene regulation levels by RT-qPCR technique. Results: Our main result showed that when iron was given into basolateral side of cells, iron deficient phenotype was disappeared compared to apical side iron treatment by analyzing mRNA expression levels of marker genes (TFR and DMT1). Conclusion: This study suggests that blood iron is essential to maintain intestinal iron metabolism. The blood iron level is regulated through dietary iron. Therefore, daily iron intake is important to maintain blood iron levels. Moreover, our results also suggest that enterocyte cells might have ability to sense iron mineral through basolateral side.
URI: https://doi.org/10.33076/2018.BDD.295
https://hdl.handle.net/11147/10250
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/307790
ISSN: 1300-3089
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
295-Tam Metin-536-2-10-20190110.pdf828.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,166
checked on Jul 22, 2024

Download(s)

324
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.