Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10161
Title: Hasta bakım ünitelerinin tasarım verimliliklerinin bulanık mantık modeli bağlamında değerlendirilmesi
Other Titles: A fuzzy logic model to classify design efficiency of nursing unit floors
Authors: Kazanasmaz, Zehra Tuğçe
Tayfur, Gökmen
Issue Date: 2010
Publisher: Yıldız Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışma, bulanık mantık algoritması oluşturularak, örnek seçilen devlet hastanelerinin hasta bakım ve tedavi alanlarının tasarım verimliliklerine göre sınıflandırılması için yürütülmüş- tür. Hasta bakım ve tedavi ünitelerinin kat planlarından has- ta kullanım alanları ve dolaşım alanları elde edilerek bulanık mantık modeli alt kümeleri için üyelik fonksiyonları oluşturul- muştur. Girdi değişkenleri olarak hasta kullanım alanları ve do- laşım alanları modellenmiştir. Girdi değişkenleri ile çıktı değiş- keni olan tasarım verimliliği arasındaki ilişkiler bulanık mantık kuralları ile ortaya çıkarılmıştır. Mevcut olan hasta bakım üni- telerini incelemek için, verimlilik çıktı değerleri modelden elde edilmiştir. Genel tasarım normları, tasarım kriterleri ve önceki çalışmalar ışığında ve de bu model aracılığıyla verimlilik sınıfla- rı oluşturulmuştur. Verimlilik sınıflandırılması hastanelerin kar- şılaştırılarak incelenmesiyle sonuçlanmıştır.
This study was conducted to determine classifications for the planimetric design efficiency of certain public hospitals by de- veloping a fuzzy logic algorithm. Utilizing primary areas and circulation areas from nursing unit floor plans, the study em- ployed triangular membership functions for the fuzzy subsets. The input variables of primary areas per bed and circulation areas per bed were fuzzified in this model. The relationship between input variables and output variable of design effi- ciency were displayed as a result of fuzzy rules. To test exist- ing nursing unit floors, efficiency output values were obtained and efficiency classes were constructed by this model in ac- cordance with general norms, guidelines and previous studies. The classification of efficiency resulted from the comparison of hospitals.
URI: https://hdl.handle.net/10161
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/119700
ISSN: 1305-5798
1309-6915
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
265ccbc0-41c8-486e-8585-12f2dd9cb8a7.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

5,372
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

338
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.