Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10153
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKazanasmaz, Zehra Tuğçe-
dc.contributor.authorDüzgüneş, Arda-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:32:36Z-
dc.date.available2021-01-24T18:32:36Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.issn1305-5798-
dc.identifier.issn1309-6915-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10153-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/119616-
dc.description.abstractHastane tasarımları, yapısal, bakım-onarım ve işletimsel maliyeti mümkün olan en az seviyede tutmayı hedeflemektedir. Bunu sağlamak için hasta bakım ve tedavi ünitelerinin verimli tasarlanması oldukça önemlidir. Bu çalışma, belirli kat alanları ve alan oranları tanımlanarak hasta bakım ve tedavi ünitelerinin planimetrik tasarım verimliliğini incelemek için yürütülmüştür. Mevcut hasta bakım katları incelenirken, tasarım verimliliğine bağlı olarak servis alan hasta alanları, servis veren destek alanları, dolaşım alanları ve bunların birbirleriyle bağlantılı oranlarını içeren sayısal değerlendirmeler yapılmış, sonuçlar karşılaştırmalı tablo halinde sunulmuştur. Kat planları incelenen 15 hastaneden beşi hasta kullanım alanları için gerekli minimum alan ihtiyacını karşılamakta, diğer beş hastane de mümkün olan en uygun büyüklükte dolaşım alanlarına sahiptir. Ancak, iki hastane en düşük hasta-dolaşım alanı oranına sahip olduğu için en az verimli olarak tanımlanmıştır.en_US
dc.description.abstractHospital designs aim to obtain the lowest possible construction, maintenance and operational costs together with patient satisfaction, comfort and privacy. To satisfy these needs, the efficient design of nursing unit areas becomes considerably important. This study was thus conducted to analyze planimetric design efficiency of nursing unit floors by defining certain floor areas and floor area ratios. To test existing nursing unit floors, quantitative assessments were noted in regard to their planimetric efficiency: the utility value of the built floor area, both in terms of its allocation to patient space (served), support (serving) and circulation space and the relative proportions of these. Results were presented in a comparative table. Of the 15 hospital floor plans analyzed, five satisfied minimum space requirements for patient areas, while another five were in the optimum range for circulation areas. Two were defined as the least efficient, having the lowest patient-to-circulation area ratio.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherYıldız Teknik Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofMegaronen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBakım üniteleri-
dc.titleHasta bakım ve tedavi ünitelerinin verimli tasarlanmasıen_US
dc.title.alternativeEfficient design of nursing unit floorsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorKazanasmaz, Zehra Tuğçe-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Architectureen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage52en_US
dc.identifier.endpage60en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid119616en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept02.02. Department of Architecture-
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
892b81ee-43db-48cc-87a0-4c877335e0e7.pdf214.17 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 22, 2023

Download(s)

22
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.