Browsing by Project

Showing results 1078 to 1093 of 1093 < previous 
Title
Zaman-Frekans Aralığında, Bağımsız Bileşen Analizi ve Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Ses İşaretlerinin Gözü Kapalı Ayrıştırılmasının ve Tanımlanmasının Sayısal İşaret İşlemcilerle, Gerçek Zamanda Gerçeklenmesi
Zaman-Uzamsal İmzaya Dayalı Güvenli Çok-Girişli Çok-Çıkışlı Kablosuz Haberleşme Sistemi
Zeolitler Üzerinde Fotokimyasal Dehidrojenasyon ve Oksidasyon Tepkimeleri
Zeytin Budama Atıklarında Kritik Altı Su Kullanılarak Likit Fazda Değerli Kimyasalların Eldesi
Zeytin Budama Atıklarından Hemiselüloz Özütlenmesi
Zeytin Dalı ve Yapraklarından Kritik Altı ve Kritik Üstü Etanol ile Biyo-yağ Üretimi
Zeytin Karasuyunun Arıtılmasında Kök Yüzdürme Yöntemi ile Vetiveria Zizanioidies ve Cyperus Alternifolius'un Kullanım Olanakları
Zeytin Meyvesinin Fenolik Profilinin Değişik Hasat Zamanlarına göre Değişiminin Belirlenmesi
Zeytinyağlarin Yağ Asidi Alkil Esterleri, 1,2 Diasil Gliserol ve Pigment İçeriğinin Tağşiş Kriteri Olarak Uygulanabilirliği ve FTIR Spektroskopi İle Tahmini
Zeytinyağlarin Yağ Asidi Alkil Esterleri, 1,2 Diasil Gliserol ve Pigment İçeriğinin Tağşiş Kriteri Olarak Uygulanabilirliği ve FTIR Spektroskopi İle Tahmini
Zeytinyağı İmalethanesi Atıksuları ile Evsel Atıksuların Anaerobik Birlikte Arıtılabilirliği
Zihinsel Aktivitelerin Tanınması için Elektroensefalografi Kanallarının Aktiviteye Özgü Uyumlarının Zamansal Organizasyonuna Dayalı Yeni Yöntemler
Zirkonya Nano Tanecik Sentezi ve Karakterizasyonu
ß-Hekzosaminidaz A Ve Sialidaz Enzim Eksikliği Olan Farelerde Beyin Lipid Profilinin Çikarilmasi
γ,δ-Epoksi-α,β-Doymamış Esterlerin Organoborlar ile Paladyum Katalizli Stereo Seçimli 1,2-Katılma Tepkimeleri
γ,δ-Epoksi-α,β-Doymamış Esterlerin Organoborlar ile Paladyum Katalizli Stereo Seçimli 1,2-Katılma Tepkimeleri