γ,δ-Epoksi-α,β-Doymamış Esterlerin Organoborlar ile Paladyum Katalizli Stereo Seçimli 1,2-Katılma Tepkimeleri


Project Title/Proje Başlığı
γ,δ-Epoksi-α,β-Doymamış Esterlerin Organoborlar ile Paladyum Katalizli Stereo Seçimli 1,2-Katılma Tepkimeleri
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-06-2017
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-06-2018
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
1002 - Hızlı Destek
 
Amount/Destek Miktarı
28400
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
216Z094