Browsing by Project

Showing results 717 to 816 of 1090 < previous   next >
Title
N-Butene İsomerizasyon Reaksiyonu için Zeolit Katalizörlerin Sentezlenmesi ve Test Edilmesi
Nadir Toprak Ve Geçiş Elementleri Katkılı Titan Kompozitlerinin Nanotasarımı Ve Yapay Fotosenteze Yönelik Kullanımlarının Araştırılması
Nano Pürüzlü Islanmaz, Aşınmaz ve Çizilmez Kaplamalar Elde Etmek Üzere Farklı Boy ve Özelliklerde Kompozit Dolgu Malzemeleri Sentezlenmesi
Nano ve Delikli Yapıda Baryum Karbonat Üretimi
Nano Yüzey Yapıları Kullanarak Islanma Ve Akış Kontrolü
Nano Yüzey Yapıları Kullanarak Islanma Ve Akış Kontrolü
'Nano' Kalsit (Caco3) Üretimi
Nano-Yapılandırılmış Grafenin Isıl Özellikleri
Nanoelektronik ve Nanokaplama Uygulamalarında Ultra-İnce Malzemeler
Nanohardness Investigation of Nitrogen Ion Implanted CoCrMo Orthopedic Alloy Using Atomic Force Microscopy (AFM)
Nanokompozit Malzemelerin Polimer Ve Tabakalı Kil Yapılardan Geliştirlmesi ve Karakterizasyonu
Nanolifli Yapıda, Sinir Büyüme Faktörü Yüklü Kitosan Mikroküreler İçeren Jelatin Doku İskelelerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Nanolifli Yapıda, Sinir Büyüme Faktörü Yüklü Mikro Küreleri İçeren Jelatin Bazlı Doku İskelelerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
Nanolifli Yapıda, Sinir Büyüme Faktörü Yüklü Mikro Küreleri İçeren Jelatin Bazlı Doku İskelelerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
Nanometre Ölçeğinde Yapışma: Göğüs Kanseri Hücreleri ve Normal Epitel Hücreler
Nanometre Ölçeğindeki Protein Desenleri Üzerinde Işgalci-Ayak Oluşumu
Nanoplasmonik-Yapay Hücre Zarı Tabanlı Yeni Jenerasyon Tanı Platformları Üretimi
Nanotellerde ve Moleküler Yapılarda Spin Bağımlı İletkenlik ve Manyetik Özellikler
Nesne Takibi ve Tespiti için Üretici Olasılıksal Modelleme
Nesnelerin İnterneti Teknolojisi Kullanılarak Ateşli Hastalıkların Uzaktan Teşhis ve Takibini Sağlayan Bir Platform Geliştirilmesi
Neu1 Sialidaz Eksikliği Olan Hücre Hatlarında Kemik Gelişim Belirteçlerinin Araştırılması
New Apporaches For The Valorisation of URBAN Bulky Waste İnto High Added Value Recycled Products (URBANREC)
New Generation Implants for All
Nikel Nanoteller Üzerindeki Oksitlemenin Mekaniksel Deformasyonlara Etkisi
Noether Olmayan Halkalar Üzerinde Krull Schmidt Özellikleri
Non-Linear Optik Özellik Gösterme Potansiyeline Sahip Bimetallik Bileşiklerin Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu
Notch İnhibitörü RO-4929097’ye Karşı Dirençli MCF-7 Hücre Hattının Oluşturulması ve Analizleri
Notch İnhibitörü RO-4929097’ye Karşı Dirençli MCF-7 Hücre Hattının Oluşturulması ve Analizleri
Nufus Tespiti için Lınux Tabanlı Veri Toplama sistemi Geliştirilmesi
O-kumarik Asit Stresinde Listeria Monocytogenes’in Protein Analizi
Obezite Kontrolü İçin Akkermansia muciniphila’nın Gelişimini Destekleyici Probiyotiklerin Mukusa Bağlanma Yeteneklerinin Araştırılması
Obezite Kontrolü İçin Akkermansia muciniphila’nın Gelişimini Destekleyici Probiyotiklerin Mukusa Bağlanma Yeteneklerinin Araştırılması
Oda Sıcaklığında Tungsten Disülfür İçerisinde Tek-Foton Kaynaklarının Elde Edilmesi Ve Işıma Karakteristiklerinin Optimizasyonu
Odunsu Biyokütlenin Sakkarifikasyonunda Selüloz Etkinliğinin Artırılması
Ofislerde Mimari Aydınlatma Tasarımı Üzerine Kurulan Optimizasyon Modelinin Doğrulanması İçin Deneysel Bir Çalışma
Oksijenin Hemoglobine Bağlanma Enerjisinin Hesaplanması
Oksijenli Yakıt Katkısının n-Heptanın Yanmasında Bileşiklerin Konsantrasyonları Üzerine Etkilerinin Detaylı Kimyasal Kinetik Modellenmesi
Okso Molibden Trispirazolborat Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Onosma Türlerinden İzole Edilen Naftokinonların DNA Topoizomeraz Üzerine Etkileri ve Sitotoksik Özellikleri
Open Access Infrastructure for Research in Europe 2020 (OpenAIRE2020)
Optik Fiberdeki Işığın Polarizasyon Durumu Kullanılarak Saldırı Tespit Sistemi Geliştirilmesi
Optimization Driven Architectural Desing of Structures (OptArch)
Organik Taze Sebze ve Meyvelerde Patojenlerin Saptanması
Origami Desenlerinden Esinlenerek Rijit Plakalarla Hareketli Üst Örtü Tasarımı ve İmalatı
Orman Atıklarından Hidrotermal Sıvılaştırma ile Biyoyağ Eldesi
Orta Dalga Kızılötesi Fotonik Bölümü Cihaz: Solunum İle Oluşan Uçucu Organik Bileşiklerim Tayini İçin Maliyet – Etkin Taşınabilir Nefes Analizörü
Orta Dalga Kızılötesi Fotonik Cihaz: Solunum İle Oluşan Uçucu Organik Bileşiklerim Tayini Için Maliyet-Etkin Taşınabilir Nefes Analizörü
Orta Dalga Kızılötesi Fotonik Cihaz: Solunum İle Oluşan Uçucu Organik Bileşiklerim Tayini Için Maliyet-Etkin Taşınabilir Nefes Analizörü
Orta Sıcaklık Katı Oksit Yakıt Hücrelerinde (OS-KOYH) Katot Performansının İyileştirilmesi Için Kobalt İçermeyen Yeni Katot Malzemelerinin Elektro-Püskürtmeyle Biriktirme (ESD) ile Hazırlanması
Ortopedik Uygulamalarına Yönelik olarak Kitosan Bazlı Kompozitlerin Geliştirilmasi ve Karakterizasyonu
Oryantasyon Değiştiren Ek Boyutlu Uzayların Boşluk Enerji Yoğunluğu ve Kaluza-Klein Modları Üzerindeki Etkileri
Otohidroliz Ve Enzimatik Hidroliz Kullanarak Fındık Atıklarından Prebiyotik Olarak Kullanılabilecek Ksilooligosakkarit Üretimi
Otomobil Endüstrisi İçin Mukavemeti Yüksek Seramik Katkılı Kapalı Hücre Alüminyum Köpük Metallerin Geliştirilmesi ve Yeni Ezilme Kutu Tasarımında Kullanımı
Otonom araçlarda akıllı denetim sistemi ve güvenliği
Ölçeklenebilir Hibrit Nesne Tanıma Sistemi
Örüntülü Arayüzlerin Kırılma Tokluğuna Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Özgün 20(27)-oktanor Sikloastragenolün Fungal Biyotransformasyonu ve Saflaştırılmış Metabolitlerin Biyolojik Aktiviteleri
Özgün Josephson Eklemlerinden Yüksek Güçlü Terahertz Işıması
Özne-Nesne İlişkilerine Fenomenolojik ve Deneysel Yaklaşımlar
Paladyum ve Rodyum Katalizli Tandem Karbonilatif Kenetlenme Tepkimeleri
Paladyum Yüklü Zeolitlerin Karbonilasyon ve Suzuki Tepkimelerinde Heterojen Katalizör Olarak Kullanımı
Pamukta Düşük Sıcaklık İçin Kantitatif Karakter Lokus Analizleri
Pamukta Lif Verimi ve Kalite Karakterleri için Kantitatif Karakter Lokus Analizleri
Pamukta Lif Verimi ve Kalite Karakterleri için Kantitatif Karakter Lokus Analizleri
Pamukta Lif Verimi ve Kalite Karakterleri İçin Kantitatif Karakter Lokus Analizleri
Parçacık Hızlandırıcı Kovuklarının Üretiminde Karşılaşılan Mekanik Kusurların Elektromanyetik Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Parçacık Hızlandırıcılarında Empedans Hesaplamaları
Parçacık Hızlandırıcılarında Higgs Kütlesindeki İnce Ayarın İzlerinin Sürülmesi
Parçacık Hızlandırıcılarında Higgs Kütlesindeki İnce Ayarın İzlerinin Sürülmesi
Parmak İzi Geometrili Çekirdek Yapının Karakterizasyonu Ve Enerji Emme Karakteristiklerinin İncelenmesi
Patlama ve Balistik Tehditlere Karşı Koruyucu Çok Katmanlı Malzeme Sistemlerinin Yüksek Deformasyon Hızlarında Mekanik ve Nümerik Test Metotlarının Geliştirilmesi ve Optimizasyonu
Patlamaya Dayanıklı Yarı Küresel Tekrarlı Çekirdek Malzemesi Ihtiva Eden Sandviç Yapıların Geliştirilmesi Ve Optimizasyonu
Patlamaya Dayanıklı Yarı Küresel Tekrarlı Çekirdek Malzemesi Ihtiva Eden Sandviç Yapıların Geliştirilmesi Ve Optimizasyonu
Patlıcanda Polifenol Oksidaz (Ppo) Enzim Aktivitesini Azaltmak için Crispr/Cas9 Teknolojisinin Kullanımı
Pencere Camı Türlerinin İç Ortam Gün Işığı Kalitesi, Kullanıcı Dikkati ve Çalışma Performansı Üzerindeki Etkileri
Pentablok Kopolimer Bazlı Yeni Bir İnce Film Kompozit Nanofiltrasyon Membranı Geliştirilmesi
Peptit Türevlerinden Elde Edilen Çifte Protonlanmış a7+2 İyonlarının Gaz Fazı Parçalanma Mekanizmalarının Kütle Spektrometre ile Çalışılması
Peptit Türevlerinin Gaz Fazı Reaksiyon Mekanizmalarının Kütle Spektrometre İle İncelenmesi
Perilendiimid Tabanlı, Çözelti Süreçli, Evrik Mimariye Sahip Bir Beyaz Işık Yayan Organik Diyotun Hazırlığı ve Karakterizasyonu
Perovskit Güneş Hücresi Aktif Katmanlarının Ultrasonik Sprey Kaplama Yöntemiyle Yapılması
Perovskit Nanotellerin Işıma Şiddetinin Plazmonik Artırımı
Peynir Altı Suyu (Pas) Proteini-Hemiselüloz Kompleksine Lactobacillus Pentosus'un Mikroenkapsülasyonu ve Sofralık Zeytine Empregnasyonu
Peynir Suyundan Laktik Asit Eldesinin Kinetik Modeli
Peynir suyunun seramik Membranlar Kullanılarak Bileşenlerine Ayrıştırılması
Peyniraltı Suyu Proteinlerinden Gıda Endüstrisinde Kullanılabilecek Protein ve Peptid Nanotüplerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu
Ph Cevaplayabilen Peg-Peptid Konjugatı Bazlı Antikanser İlaç Taşıyıcı Sistemleri Geliştirilmesi
Ph'ya Duyarlı Hidrojeller Geliştirilmesi
pH’ya Duyarlı Peptit-Pluronik Konjugatı Bazlı Kurkumin Taşıyıcı Sisteminin Geliştirilmesi
Plazmonik Kovuklar
Plexilaser: Plekzitonik Lazerler
Plexilaser: Plekzitonik Lazerler
Poli(12-taç-4-eter) Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu
Polikristal Yapıya Sahip İki Boyutlu Malzemelerin Elektronik ve Taşınım Özelliklerinin Simülasyonu
Polimerik Filmlerin Kuantum Noktalar ile Fonksiyonlandırılması
Polimerik Optik Filtrelerin Geliştirilmesi
Polimerlerde Denge ve Difüzyon Katsayılarının Ters Gaz Kromatografisi Yöntemiyle Tayini
Polimerlerin Transport Özelliklerinin Gravimetrik Yöntemle Ölçülmesi
Poliüretan Süngere İmmobilize Edilmiş Karbonik Anhidrazın Organik Çözücülerde Biyokatalizleme Performansı
Polymetaloksitlerinin Hidrothermal Sentezi ve X-Ray Yapı Tayini
Polyoksometallerin (Metal= Mo, V, Ti, Nb) Katı Hal Koordinasyon Kimyası: Organodiamin Gruplarıyla Şekillendirilen Açık Kristal Yapılı Polyoksometalfosfatların Hidrotermal Sentezi ve Tek Kristal Yapılarının Karakterizasyonu