Onosma Türlerinden İzole Edilen Naftokinonların DNA Topoizomeraz Üzerine Etkileri ve Sitotoksik Özellikleri


Project Title/Proje Başlığı
Onosma Türlerinden İzole Edilen Naftokinonların DNA Topoizomeraz Üzerine Etkileri ve Sitotoksik Özellikleri
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-01-2018
Expected Completion/Beklenen Bitiş
17-07-2018
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
2000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2017IYTE64