Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7425
Title: Macro-micro robotic manipulation: A laser cutting case study
Other Titles: Makro-mikro robotik manipülasyon: Bir lazer kesim çalışması
Authors: Dede, Mehmet İsmet Can
Kiper, Gökhan
Uzunoğlu, Emre
Keywords: Real time control
Redundant robot
Hybrid manipulators
Adaptive control
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Uzunoğlu, E. (2019). Macro-micro robotic manipulation: A laser cutting case study. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: This dissertation focuses on investigation and devising of proper methodology to utilize a special type of kinematic redundancy, namely macro–micro manipulation, in the scope of robotic science. Briefly, macro-micro manipulation is comprised of two kinematically different mechanisms that have distinct characteristics, which work on macro and micro-scale. Aim of this dissertation is to present the most convenient motion planning and control algorithm to resolve kinematic redundancy for macro-micro manipulation concept. Controller designs, including the motion planning algorithms are devised taking into account the selected industrial case study. Additionally, a general framework controller is developed for macro-micro manipulation. Experiments with industrial setup and simulation verifications are done for the proposed methodologies. It is proven with simulation test results and experiments that the task completion duration for a laser cutting machine is reduced by enhancing the acceleration capability with the macro-micro manipulation. Although the proposed methodologies are implemented for a specific case, it can also be used for other systems considering the versatility of the proposed methodology. The core novelty of this research is the introduction of methodologies in order to achieve the maximum efficiency for the combined use of macro and micro-scaled manipulators. As an outcome of this study, a redundant laser cutting machine that can move with higher accelerations by making use of macro-micro manipulation is developed as a first of its kind in the Turkish machine industry and third of its kind in the world.
Bu tez, robotik bilimi kapsamında, özel bir kinematik fazlalık türü olan makromikro manipülasyon için uygun metodolojinin araştırılması ve tasarlanmasına odaklanmaktadır. Kısaca, makro-mikro manipülasyon, makro ve mikro ölçekte çalışan ve belirgin avantajlara sahip kinematik olarak farklı iki mekanizmadan oluşur. Bu tezin amacı, makro-mikro manipülasyon konsepti için kinematik fazlalığı kullanarak en uygun hareket planlama ve kontrol algoritmasını sunmaktır. Endüstriyel uygulama çalışması göz önüne alınarak, hareket planlama algoritmaları dahil olmak üzere denetleyici tasarımları geliştirilmiştir. Ek olarak, makro-mikro manipülasyon için genel bir çerçeve denetleyicisi geliştirilmiştir. Önerilen yöntemler için endüstriyel kurulum ve simülasyon doğrulamaları ile deneyler yapılmıştır. Sayısal sonuç ve deneylerle, bir lazer kesme makinesinin görev tamamlama süresinin, makro-mikro manipülasyon ile hızlanma yeteneğini artırarak, azaltıldığı kanıtlanmıştır. Önerilen metodolojiler belirli bir durum için uygulanmakla birlikte, metodolojinin çok yönlülüğü dikkate alınarak, diğer sistemler için de kullanılabilir. Bu araştırmanın temel yeniliği makro ve mikro ölçekli iki tip manipülasyonun birleşik kullanımı ile maksimum verimliliği sağlayacak metodolojilerin sunumudur. Yapılan çalışmaların bir sonucu olarak, makro-mikro manipülasyon konseptini kullanarak daha yüksek ivmelere ulaşabilen Türkiye makina endüstrisinde ilk, dünyada ise üçüncü lazer kesim makinası uygulaması geliştirilmiştir.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 121-130)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7425
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001947.pdfDoctoralThesis4.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

292
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

240
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.