Show simple item record

dc.contributor.authorŞimşek, Celalettin
dc.contributor.authorBaba, Alper
dc.contributor.authorGündüz, Orhan
dc.contributor.authorElçi, Alper
dc.contributor.authorMurathan, Alim
dc.contributor.authorYıldızer, Nilgün
dc.date.accessioned2019-09-16T11:30:16Z
dc.date.available2019-09-16T11:30:16Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7272
dc.description67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014, Ankaraen_US
dc.description.abstractSon yıllarda küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak ülkemiz genelinde su potansiyelinin gerek kalite gerekse miktar açısından önemli oranda baskı altında olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, sürdürülebilir su potansiyelinin geliştirilmesine yönelik olarak bir takım önlemlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Bunun için öncelikli olarak, ülkemizde mevcut yeraltı su durumunun miktar ve kalite açısından belirlenmesi için havza bazında hidrojeolojik çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan biri ise Ege Bölgesinin en büyük nehir havzalarından biri olan Gediz havzasıdır. Gediz havzasında mevcut su potansiyelinin belirlenmesine yönelik olarak 2012 yılından bu yana hidrolojik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal çalışmalar sürdürülmektedir. Gediz havzasında yapılan ve elde edilen ön bulgular bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 17146 km2’lik bir alanı kapsayan Gediz havzasında en önemli yeraltı suyu kütlelerinin, havza alanının %18’ini kaplayan alüvyonel birimler ve %12’sini kaplayan karstik kaya ortamlar (Mesozoyik kireçtaşları, Paleozoyik mermerler ve Neojen kireçtaşları) olduğu saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGediz havzasıen_US
dc.subjectYeraltısuyu baskı unsurlarıen_US
dc.subjectDoğal ve antropojenik etkileren_US
dc.titleGediz Havzasında yeraltısuyu üzerindeki çevresel baskı unsurlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the environmental pressures on groundwater in Gedız Basinen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5307-3156en_US
dc.contributor.iztechauthorBaba, Alper
dc.relation.journal67. Türkiye Jeoloji Kurultayıen_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.startpage136en_US
dc.identifier.endpage137en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record