Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7272
Title: Gediz havzasında yeraltısuyu üzerindeki çevresel baskı unsurlarının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the environmental pressures on groundwater in Gedız Basin
Authors: Şimşek, Celalettin
Baba, Alper
Gündüz, Orhan
Elçi, Alper
Murathan, Alim
Yıldızer, Nilgün
Keywords: Gediz havzası
Yeraltısuyu baskı unsurları
Doğal ve antropojenik etkiler
Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Abstract: Son yıllarda küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak ülkemiz genelinde su potansiyelinin gerek kalite gerekse miktar açısından önemli oranda baskı altında olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, sürdürülebilir su potansiyelinin geliştirilmesine yönelik olarak bir takım önlemlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Bunun için öncelikli olarak, ülkemizde mevcut yeraltı su durumunun miktar ve kalite açısından belirlenmesi için havza bazında hidrojeolojik çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan biri ise Ege Bölgesinin en büyük nehir havzalarından biri olan Gediz havzasıdır. Gediz havzasında mevcut su potansiyelinin belirlenmesine yönelik olarak 2012 yılından bu yana hidrolojik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal çalışmalar sürdürülmektedir. Gediz havzasında yapılan ve elde edilen ön bulgular bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 17146 km2’lik bir alanı kapsayan Gediz havzasında en önemli yeraltı suyu kütlelerinin, havza alanının %18’ini kaplayan alüvyonel birimler ve %12’sini kaplayan karstik kaya ortamlar (Mesozoyik kireçtaşları, Paleozoyik mermerler ve Neojen kireçtaşları) olduğu saptanmıştır.
Description: 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014, Ankara
URI: https://hdl.handle.net/11147/7272
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7272.pdfConference Paper216.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

184
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

74
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.