Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7266
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMungan, Gamze Gül-
dc.contributor.authorGür, Filiz-
dc.contributor.authorBaba, Alper-
dc.date.accessioned2019-09-12T11:41:15Z
dc.date.available2019-09-12T11:41:15Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7266
dc.description71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018, Ankaraen_US
dc.description.abstractRadon, doğada kayaçlarda, toprakta, yüzey, yeraltı ve kaynak sularında doğal olarak bulunan yarı ömrü 4.5x109 olan uranyum (U238) ailesi içerisindeki radyum (Ra226)’un bozunmasıyla ortaya çıkan radyoaktif bir gazdır. Radon gazı ve bozunum ürünlerinin oluşması ve miktarı esas olarak yaşam ortamının jeolojik özellikleriyle ilişkilidir. En önemli kaynakları kayaçlar, toprak, su kaynakları ve yapı malzemeleridir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasıen_US
dc.relation.ispartof71. Türkiye Jeoloji Kurultayıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRadonen_US
dc.subjectTıbbi jeolojien_US
dc.subjectJeotermal enerjien_US
dc.subjectBatı Anadoluen_US
dc.titleJeotermal akışkanda radon ve etkileri: Batı Anadolu örneğien_US
dc.title.alternativeRadon in geothermal fluid and its effects: Case study: Western Anatoliaen_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.authorid0000-0001-5307-3156en_US
dc.institutionauthorBaba, Alper-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.startpage839en_US
dc.identifier.endpage842en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeConference Object-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7266.pdfConference Paper324.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 11, 2023

Download(s)

30
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.