Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7261
Title: Alüvyon akifer için özgül debi değeri ile hidrolik iletkenliğin tahmin edilmesi: Alaşehir (Manisa) ovası örnek çalışması
Other Titles: Estimation of hydraulic conductivity from specific capacity data for alluvial aquifer: A case study from Alaşehir Plain (Manisa)
Authors: Şimşek, Celalettin
Baba, Alper
Aksoy, Niyazi
Demirkıran, Zülfü
Keywords: Özgül debi
Hidrolik iletkenlik
Alüvyon akifer
Alaşehir
Issue Date: 2018
Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Abstract: Akiferlerin hidrolik iletkenliği, transmissibilitesi ve depolama katsayısı gibi hidrolik parametrelerinin pompaj kuyuları ile belirlenmesi oldukça zor ve pahalı bir işlemdir. Hidrolik iletkenliğin belirlenmesinde, debi, statik seviye, dinamik seviye ve etki yarıçapına ihtiyaç duyulmaktadır. Gözlem kuyuları olmadığı takdirde etki yarıçapı global rakamlarla ifade edilmektedir. Buna karşılık, statik su seviyesi, dinamik su seviye ve kuyu debisi kolaylıkla kuyu başında ölçülebilmektedir. Bu veriler ile kuyunun özgül debisi rahatlıkla hesaplanabilmektedir. Ülkemizde, binlerce su kuyusu alüvyon akiferde açılmaktadır. Kuyuların hidrolik parametreleri ise pompaj testlerinin uygulanamaması nedeni ile bilinmemektedir. Bu çalışma kapsamında ise hidrolik iletkenliğin bölgede aynı akiferden elde edilen özgül debi değerleri ile tahmin edilebilmesine gidilmiştir. Bu çalışma Alaşehir Ovası’nın en önemli yeraltı suyu akiferi olan alüvyon akiferde uygulanmıştır. Büyük miktarda çekilen yeraltısuyu çalışma alanında içme ve sulama amaçlı kullanılmaktadır. İnceleme alanında 120-150 m derinliğinde açılmış olan su kuyularından 5-30 L/s debi ile yeraltı suyu çekilebilmektedir. Açılan bu kuyularda çok az kullanılabilecek hidrolik parametre bulunmaktadır. Bu nedenle, kuyuların hidrolik parametrelerinin belirlenmesinde bilinen parametrelerden yola çıkarak bilinmeyeni tahmin eden yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu verilerden yola çıkarak, çalışma alanında düzgün verisi olan ve alüvyonda açılmış kuyu özgül debi değerleri ile kuyunun hidrolik iletkenliğinin belirlenmesine çalışılmıştır.
Description: 71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018, Ankara
URI: https://hdl.handle.net/11147/7261
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7261.pdfConference Paper291.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

260
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

108
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.