Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7260
Title: Su kaynaklarının kalitesi ve insan sağlığına etkisi
Other Titles: Water quality and its effect on human health
Authors: Baba, Alper
Keywords: Su kaynakları
Arsenik
Alüminyum
Yeraltısuları
Tıbbi jeoloji
Issue Date: 2018
Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Abstract: Su yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için yaşamsal değeri olan bir maddedir. Yüzyıllar boyunca medeniyetin beşiği olarak adlandırılan bölgeler su havzalarının yakınında kurulmuş, yani suyun hayat verdiği topraklarda gelişmişlerdir. Su, tüm canlılar için fizyolojik ihtiyaçlarının talep ettiği miktarda, güvenli su kaynaklarına ulaşmaları yaşamlarını sürdürebilmeleri için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Suyun önemi, yeryüzünde yaşayan insan popülasyonunun son yüzyıl içerisinde engellenemeyen artışı ve canlıların ihtiyaçları için gerekli olan su kaynaklarının yetersiz olması ile ilişkili olduğu kadar, var olan su kaynaklarının hem doğal hem de antropojenik faaliyetlerle tehdit altında olmasında yatmaktadır. Antropojenik kaynaklı tehditler ile ilgili araştırmalar çok olmasına rağmen, doğal kaynaklı kirleticilerin etkisi ile ilgili çalışmalar azdır ve ancak son zamanlarda artış göstermiştir. Gerek doğal olsun gerekse antropojenik kullanımlarına bağlı olsun su kaynaklarında bulunan bazı elementlerin (alüminyum, arsenik, kurşun ve cıva gibi) belirli sınır değerler üzerinde bulunması canlılar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Bu kirlilik parametreleri özellikle insan sağlığını tehdit etmektedir.
Water is a precious material for all living beings on earth. Regions that have been called the cradle of civilizations, which were developed near the water basins where the lands were vitalized by water, for centuries. They need to access water that is quantitatively and qualitatively sufficient for their physiological needs. The importance of water not only lies in the fact that humans had an enormous population growth within the last decade which in turn created very high demands for water resources but also it is related to the reality that these resources are under the thread of pollution as a result of natural and anthropogenic factors. Although there have been many studies on anthropogenic threats, only recently there is anincrease in studies on the impact of naturally occurring pollutants. It has been reported that some of the trace elements such as aluminum, arsenic, lead and mercury can reach elevated concentrations and easily mobilized both by the natural and man-made factors. This, of course, will create adverse effects on living creatures. This contamination especially effects human health.
Description: 71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018
URI: https://hdl.handle.net/11147/7260
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7260.pdfConference Paper258.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

264
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

282
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.