Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6950
Title: A model based on occupant movement analysis for spatial layout evaluation
Other Titles: Mekansal düzen değerlendirmesi için kullanıcı hareketlerinin analizine dayalı bir model
Authors: Başarır, Lale
Advisors: İlal, Mustafa Emre
Keywords: Building performance
Spatial layout evaluation
Tracking occupant movement
Trajectory data analysis
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Başarır, L. (2018). A model based on occupant movement analysis for spatial layout evaluation. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: Comparing architectural designs and measuring level of success is rather difficult. This research suggests that monitoring occupant behavior helps extract objective data that can then be interpreted as a measurement for evaluation of space. Lack of occupant behavior tracking and its understanding in terms of spatial layout problems constitutes the gap that underpins the major motivation for this research. The main concern of this research is to build a platform for acquisition of objective data for spatial layout evaluation and interpretation of acquired data to better understand how space is utilized by occupants. The methodology constructed in this research outlines a process for capturing and analyzing space utilization information. Through this process, assessments based on objective data will be available for spatial layouts. The Trajectory Data Processing Framework (TDPF) is constructed to function as a foundation for building connections and correlations between trajectory analysis and problems associated with spatial layouts. A set of tools for analysis of occupant interaction with layouts called Occupant Layout Interaction Analysis (OLIA) is laid out with computational tools and practices.
Tasarımları karşılaştırmak ve başarım düzeylerini ölçmek oldukça zordur. Bu araştırma, kullanıcı davranışlarının izlenmesinin, mekânın değerlendirilmesi için bir ölçüm olarak yorumlanabilecek objektif verilerin elde edilmesine yardımcı olabileceğini ileri sürmektedir. Kullanıcı davranışlarının, takibi ve mekânsal düzenlemelerdeki problemler ile olan ilişkileri üzerine çalışmaların eksikliğinden kaynaklanan boşluk bu araştırma için ana motivasyonu oluşturmaktadır. Bu araştırmanın temel kaygısı mekanın sakinleri tarafından nasıl kullanıldığını anlamak üzere mekansal düzenin değerlendirilmesi ve yorumlanması için objektif veri toplayıp işleyebilen bir platform oluşturmaktır. Tanımlanan yöntem, mekan kullanımına dair bilgilerin edinilmesi ve analiz edilmesi için bir süreci özetlemektedir. Bu süreç, mekansal düzenlemeler için objektif verilere dayalı değerlendirmeleri mümkün kılarken, süreci desteklemek üzere Gezinge Veri İşleme Çerçevesi (TDPF) geliştirilmiştir. Bu çerçeve, gezinge analizleri ile mekânsal düzenlemelerin problemleri arasındaki bağıntı ve korelasyonları araştırmak için bir altyapı görevi görmektedir. Bu çerçevenin doğrulanması için, kullanılabilecek somutlaşmış örneği olarak, kullanıcının mekan düzenlemesiyle etkileşiminin analizine yönelik bir dizi hesaplamalı araç ve işlem barındıran Kullanıcı Mekan Etkileşimi Analizi (OLIA) adında bir yazılım geliştirilmiştir.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2018
Includes bibliographical references (leaves: 97-101)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6950
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001789.pdfDoctoralThesis4.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

150
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.