Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6913
Title: E-kaynakların seçimi ve yönetimi: İYTE Kütüphanesi
Authors: Gürdal, Gültekin
Can, Gönül Kafalı
Keywords: E-kaynaklar
Akademik kütüphaneler
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi
Kütüphane bütçe planlaması
E-kaynak yönetimi
E-kaynak seçimi
Publisher: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
Source: Gürdal, G. ve Kafalı Can, G. (2018). E-Kaynakların Seçimi ve Yönetimi: İYTE Kütüphanesi. N. Çakmak, S. Baytur ve S. Akça (Ed.), Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi Sempozyumu (s. 29-43) içinde. Ankara, Türkiye: ÜNAK.
Abstract: Akademik kütüphane bütçelerinin %90’ından fazlası elektronik kaynaklar için harcanmakta ve bu kaynaklar genellikle yurt dışı kaynaklı olduğundan, döviz artışları özelikle devlet üniversitelerinde bütçe planlamalarını zorlaştırmaktadır. Gerek bütçelerin etkin, etkili ve verimli kullanılabilmesi, gerekse bütçe planlamalarının sağlıklı yapılabilmesi için elektronik kaynakların seçimi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi süreçleri büyük önem taşımaktadır. Çalışmada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kütüphanesi örneğinden yola çıkılarak elektronik kaynakların seçim sürecindeki temel değerlendirme kriterlerine, maliyet/fayda analizine ve bütçe planlamasının nasıl yapılabileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda; elektronik kaynakların kullanımı ve yönetilmesi, kullanım istatistiklerinin arttırılması için neler yapılabileceği, bu konuda destek alınabilecek teknolojik araçlar ve gelişmeler, elektronik kaynaklar ile ilgili eğitim yöntemleri ve eğitimlere ilginin nasıl arttırılabileceğine ilişkin öneriler sunulması amaçlanmıştır.
Description: ÜNAK 2017 Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi Sempozyumu 12 - 14 Ekim 2017, Atılım Üniversitesi, Ankara
URI: https://unak.org.tr/yayinlar/
http://hdl.handle.net/11147/6913
Appears in Collections:Library / Kütüphane

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6913.pdfConference Object1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

608
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

704
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.