Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6870
Title: Molecular genetik analysis in hazelnut (Corylus avellana)
Other Titles: Fındıkta (Corylus avellana) moleküler genetik analizler
Authors: Öztürk, Süleyman Can
Advisors: Doğanlar, Sami
Keywords: Hazelnut
Corylus avellana
Genetic analysis
European hazelnut
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Öztürk, S. C. (2017). Molecular genetik analysis in hazelnut (Corylus avellana). Unpublished doctoral dissertation, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: European hazelnut (Corylus avellana L.), cultivated in several areas of the world including Europe, Anatolia, and the USA, is an economically important nut crop due to its high mineral, oleic acid, amino acid, and phenolic compound content and pleasant flavor. This study examined molecular genetic diversity and population structure of both Slovenian and Turkish hazelnuts. In the first part of the work, genetic diversity of 54 wild accessions and 48 cultivars from the Slovenian national hazelnut collection was determined using amplified fragment length polymorphism (AFLP) and simple sequence repeat (SSR) markers. The accessions were also characterized for ten nut and seven kernel traits and some wild accessions were shown to have breeding potential. An association mapping panel composed of 64 hazelnut cultivars and wild accessions had considerable variation for the nut and kernel quality traits. Morphological and molecular data were associated to identify markers controlling the traits. In all, 49 SSR markers were significantly associated with nut and kernel traits [P < 0.0001 and LD value (r2) = 0.15–0.50]. This work is the first use of association mapping in hazelnut and has identified molecular markers associated with important quality parameters in this important nut crop. In the second part of the work, 402 Turkish hazelnut accessions were screened with 30 SSR markers. The data obtained from this screen allowed selection of a national core collection of hazelnut. This core collection represents a maximum of genetic diversity in a minimum number of individuals. Turkish cultivar ‘Tombul’ was sequenced using next generation sequencing technology and new SSR markers were developed. It was found that seven SSR markers were sufficient to discriminate Turkish hazelnut cultivars from each other. This study provides molecular information for marker-assisted selection in hazelnut and gives new insight to discover the genetic potential of hazelnut germplasm.
Avrupa, Anadolu ve ABD'yi de içeren dünyanın çeşitli yerlerinde yetişen Avrupa fındığı (Corylus avellana L.), yüksek mineral, oleik asit, amino asit ve fenolik bileşik içeriği ve hoş lezzeti nedeniyle ekonomik açıdan önemli bir fındık ürünüdür. Bu çalışmada, hem Sloven hem de Türk fındığının moleküler genetik çeşitliliği ve populasyon yapısı incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde Sloven ulusal fındık koleksiyonundan 54 yabani aksesyonun ve 48 çeşidin genetik çeşitliliği ve populasyon yapısı çoğaltılmış fragment uzunluğu polimorfizmi (AFLP) ve basit dizi tekrarı (SSR) işaretleyicileri kullanılarak incelenmiştir. Aksesyonlar ayrıca on meyve ve yedi çekirdek özelliği açısından karakterize edilmiştir ve bazı yabani aksesyonların ıslah potansiyeline sahip olduğu gösterildi. 64 fındık çeşidinden ve yabani aksesyonlardan oluşan bir ilişkilendirme haritası paneli, meyve ve çekirdek kalite özellikleri açısından önemli farklılıklara sahiptir. Morfolojik ve moleküler veriler, özellikleri kontrol eden markörleri tanımlamak için ilişkilendirilmiştir. Toplamda 49 SSR markörü, meyve ve çekirdek özellikleriyle anlamlı derecede bulunmuştur [P <0.0001 ve LD değeri (r2) = 0.15-0.50]. Bu çalışma, fındıkta ilişkilendirme haritalamasının ilk kullanımı olup, bu önemli sert kabuklu bitkide önemli kalite parametreleriyle ilişkili moleküler markörler tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde toplam 402 Türk fındığı aksesyonu, 30 SSR markörü ile taranmıştır. Bu çalışmadan elde edilen veriler, fındık için ulusal bir çekirdek koleksiyonunun seçimini sağlamıştır. Bu çekirdek koleksiyon az sayıda bireyde maksimum genetik çeşitliliğin olduğunu göstermiştir. Türk çeşidi 'Tombul', yeni nesil dizileme tekniği kullanılarak dizilendi ve yeni SSR işaretleri geliştirildi ve bunlardan yedi tanesi Türk fındık çeşitlerini birbirinden ayırmak için yeterliydi. Bu çalışma, fındıkta markör yardımlı seçim için moleküler bilgi sağlamaktadır ve fındık germplazmlarının genetik potansiyelini keşfetmek için yeni bilgiler vermektedir.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Molecular Biology and Genetics, Izmir, 2017
Full text release delayed at author's request until 2020.11.22
Includes bibliographical references (leaves: 135-154)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6870
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001723.pdfDoctoralThesis5.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

204
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

292
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.