Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6853
Title: Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü aday araştırma üniversitesi özdeğerlendirme raporu
Other Titles: Üniversitelerimizin Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Özdeğerlendirme Raporu
Authors: Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Keywords: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Institute of Technology
Araştırma Üniversiteleri
Issue Date: 2-Apr-2018
Publisher: Izmir Institute of Technology
Abstract: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) misyonu “bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır”. Vizyonu “bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmaktır”. Hedefi, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023’e kadar dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasına girmektir. Temel değerlerimiz; yenilikçi, yaratıcı, özgür, katılımcı, çevreci, girişimci bir üniversite olmaktır. Enstitü 2014-2018 Stratejik Planı’nda1 beş stratejik gelişim ekseninde 14 amaç belirlemiştir. Beş eksen ve gerçekleştirilmeye çalışılan 14 amaç şöyledir: Bilimsel Araştırma ekseninde (1) Bilginin topluma ve sanayiye transferi, (2) Araştırma faaliyetlerinin ulusal bilim ve teknoloji öncelikleriyle uyumu ve (3) Bölgesel paydaşlara Ar-Ge desteği; Eğitim-Öğretim ekseninde (4) Uygulamalı eğitim ve (5) Uluslararası tanınırlık; Teknoloji, İnovasyon ve Yaratıcılık ekseninde (6) İnovasyon farkındalığı ve (7) Altyapısı, (8) Teknopark İzmir ile ilişkiler ve (9) Organizasyonel altyapı; Kurumsal Gelişim ekseninde (10) Kurumsal yönetişim, (11) Sürdürülebilir kampüs ve (12) 24 dört saat yaşayan “Yeşil Kampüs”; Toplumsal Hizmet ekseninde (13) Toplumsal konulara ilişkin kurumsal altyapı ve (14) Doğa, çevre ve yaşadığımız coğrafya ile ilişkiler. Bu amaçlara ulaşmak için belirlenen 29 hedefin araştırma ile ilgili olanları bu raporun ilerleyen bölümlerinde belirtilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11147/6853
Appears in Collections:Rectorate / Rektörlük

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Araştırma Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporu.pdfİYTE Rapor1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

472
checked on May 22, 2023

Download(s)

202
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.