Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4574
Title: The use of nonextensive framework in connection with traffic flow
Other Titles: Genişletilemezlik ilkesinin trafik akışı üzerinde kullanımı
Authors: Özdemir, Serhan
Çelik, Hüseyin Murat
Koşun, Çağlar
Keywords: Nonextensive thermostatistics
q-Gaussian
Traffic flow
Traffic planning
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Koşun, Ç. (2015). The use of nonextensive framework in connection with traffic flow. Unpublished doctoral dissertation, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: In the analysis of vehicular traffic flow, numerous techniques are utilized in the literature. In this thesis, distinct from the literature, to reveal the complexity of the traffic flow and its connection with the urban and traffic factors, nonextensive thermostatistics is implemented. In real systems, e.g. vehicular traffic flow, the probability distributions would become q-Gaussian and thus the use of nonextensive thermostatistics would be relevant. This approach allows a statistical interpretation to handle the given traffic flow problem. In this thesis, highway traffic flow modeling is in question in the nonextensive framework and two case studies are presented. First is related with lane changing and driver behavior, and the other is related with the superstatistics and traffic flow. In the first case study, scenario-based vehicular interactions are examined and driver behaviors are extracted by virtue of given entropy approaches. Given the configurations, Tsallis entropy approach characterizes safe driving behavior, whereas Boltzmann-Gibbs one describes unsafe driving. In the second case, vehicle speeds on the selected highway are analyzed through superstatistics theory. Two distinct q values are computed as 1.3 and 1.8 out of q-Gaussian and beta parameter distributions, respectively. The q value of 1.3 represents the highway segment with a certain flow, while the q value of 1.8 specifies the history of the traffic flow. As a result, it is revealed that the real vehicular traffic flow would involve the nonadditivity, which mainly stems from vehicular interactions as well as the urban and traffic planning decisions.
Literatürde araç trafik akış analizi için pek çok teknik kullanılmaktadır. Bu tezde farklı olarak trafik akışının kompleksiliğini, kentsel ve trafik faktörleriyle ilişkisini ortaya koyabilmek için genişletilemez termoistatistiği uygulanmıştır. Gerçek sistemlerde örneğin araç trafik akışında olasılık dağılımları q-Gaussian çıkmakta ve dolayısıyla genişletilemez termoistatistiğinin kullanımı uygun olmaktadır. Bu yaklaşım trafik akış problemleri ile baş edebilmek için istatistiksel bir çıkarım sağlamaktadır. Bu tezde, genişletilemezlik ilkesinde karayolu trafik akış modellemesi söz konusu olmaktadır ve iki örnek çalışma verilmektedir. İlki şerit değiştirme ve sürücü davranışı, diğeri ise süperistatistik ve trafik akışı ile ilgilidir. İlk örnek çalışmada, söz konusu entropi yaklaşımlarına dayanarak senaryo temelli araç ilişkileri incelenmektedir ve sürücü davranışları ortaya çıkartılmaktadır. Tez kabulleri altında, Tsallis entropisi yaklaşımı güvenli sürüşü, Boltzmann-Gibbs entropisi ise güvensiz sürüşü tarif etmektedir. İkinci örnek çalışmada, seçilen karayolunda araç hızları superistatistik teorisi yoluyla analiz edilmektedir. Beta parametresi ve q-Gaussian dağılımlarından sırasıyla 1.8 ve 1.3 olmak üzere iki farklı q değeri hesaplanmıştır. Bulunan 1.3 q değeri belli bir akışta o karayolu parçasını temsil ederken, 1.8 q değeri trafik akışının geçmişini belirtmektedir. Sonuç olarak, gerçek trafik akışının esas itibarıyle araç etkileşimleri, kent ve trafik planlama kararlarından etkilenen toplanamazlık içereceği gösterilmiştir.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, City Planning, İzmir, 2015
Full text release delayed at author's request until 2019.01.19
Includes bibliographical references (leaves: 68-72)
Text in English; Abstract: Turkish and English
xii, 72 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/4574
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001437.pdfDoctoralThesis2.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

140
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

36
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.