Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4422
Title: Alüminyum oksit uzun fiber destekli Mg matris kompozitlerin statik ve yüksek hız basma davranışı
Other Titles: Quasi-static and high strain rate compression behavior of alumina long fiber reinforced Mg metal matrix composites
Authors: Akil, Övünç
Güden, Mustafa
Çiftçioğlu, Muhsin
Hall, Ian W.
Taşdemirci, Alper
Keywords: MMC
Sürekli fiber
Kolsky çubuğu
Uzama oranı
Magnezyum
Continious fiber
Kolsky Bar
Strain rate
Magnesium
Issue Date: 2004
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Source: Akil, Ö., Güden, M., Çiftçioğlu, M., Hall, I. W., & Taşdemirci, A. (2004, Nisan). Alüminyum oksit uzun fiber destekli Mg matris kompozitlerin statik ve yüksek hız basma davranışı. V. Kovan & C. Meran (Ed.), 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi (s. 58-64). Denizli, Türkiye: Pamukkale Üniversitesi.
Abstract: Bu çalışmada uzun alüminyum oksit (FP™) fiber destekli magnezyum matris kompozitlerin enine basma davranışının deformasyon hızına bağlı değişimi araştırılmıştır. Silindirik numuneler fiber doğrultusuna dik yönde değişik uzama oranlarında Split Hopkinson basınç çubuğu ve statik mekanik test cihazı kullanılarak test edilmiş uzama-gerilme ilişkileri incelenmiştir. Bunun yanında optik mikroskop ve SEM kullanılarak kırılma mekaniği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda malzemenin enine basma mukavemetinin deformasyon hızı ile arttığı tespit edilmiş olup mikro-yapı incelemesinde deformasyonun ikizlenme ve kayma ile gerçekleştiği belirlenmiştir.
In this study, the compression behavior of a alumina long fiber (FP™) reinforced magnesium matrix composites were investigated through the transverse to fiber direction at diffrent strain rates. Cylindrically core drilled samples were tested at high strain rates and quasi-static using Split Hopkinson Pressure Bar and static mechanical testing machines respectively. The failure mechanism of the composite was also anayzed using optical and scanning elektron mikroscopy. The compressive strength of the composite was found to vary deformation rate. The deformation mechanis was determined to be slip and twinning.
URI: http://hdl.handle.net/11147/4422
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4422.pdfKonferans Bildiri3.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

276
checked on May 22, 2023

Download(s)

60
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.