Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4421
Title: SiC-Vıskır/Alüminyum kompozit köpüklerin hazırlanması ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Preperation and characterization of SiC-Whisker/Aluminum composite foams
Authors: Saatçi, Levent
Güden, Mustafa
Keywords: Alüminyum
Metal köpükler
Basma testi
Aluminum
Metalik foam
Compression test
Issue Date: 2004
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Source: Saatçi, L., & Güden, M. (2004, Nisan). SiC-Vıskır/Alüminyum kompozit köpüklerin hazırlanması ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi. V. Kovan & C. Meran (Ed.), 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi (s. 1094-1098). Denizli, Türkiye: Pamukkale Üniversitesi.
Abstract: Köpükleştirici TiH2 içeren SiC-viskır/Al kompozit tabletler erime sıcaklığının üzerinde ısıtılarak köpükleşme davranışları belirlenmiştir. SiC-vıskır katkısının köpükleşme ve mekanik özelliklere (basma) etkisini belirlemek üzere aynı sıcak-pesleme ve köpükleşme parametleri kullanılarak saf alüminyum tabletler hazırlanmıştır. Köpükleşme sıcaklığı sabit tutulup 750oC olarak seçilmiştir. Tabletlerin doğrusal büyümeleri farklı sürelerde fırında köpükleşen numunelerin boyutları ölçülerek bulunmuştur. Köpükler hazırlandıktan sonra mekanik özellikleri belirlenmek üzere, sabit hızda basma testi uygulanmıştır. Sonuçlar, SiCv/Al ve Al tabletlerde köpükleşmenin benzer olduğunu fakat SiC-vıskır katkısının plato gerilmesini önemli derecede artırdığını göstermiştir.
An experimental study was conducted in order to investigate the foaming behavior of SiC-whisker/Al composite powder compacts, containing TiH2 blowing agent, by heating above the melting temperature. Pure Al powder compacts were also prepared and foamed using the same hot-compaction and foaming parameters in order to determine the effect of SiC-whisker addition on the foaming and the compression behavior of the foamed compacts. Foaming was conducted at constant temperature (750oC) and linear expansion of the compacts at various holding times was determined. Results were shown that although foaming behavior of the composite and pure Al compacts were similar, the plateau stress increased significantly with the whisker addition.
URI: http://hdl.handle.net/11147/4421
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4421.pdfKonferans Bildiri462.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

162
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

46
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.