Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Sönmez
dc.contributor.authorGürdal, Gültekin
dc.contributor.authorKeten, Burcu
dc.contributor.authorTürkfidanı, Ata
dc.contributor.authorKutlutürk, Levent
dc.date.accessioned2015-09-03T12:12:37Z
dc.date.available2015-09-03T12:12:37Z
dc.date.issued2013-01-24
dc.identifier.citationÇelik, S., Gürdal, G. Keten, B., Kutlutürk, L., Türkfidanı, A., (2013). Açık Erişim ve DSpace Kurumsal Arşiv Yazılımı. Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 23-25 Ocak 2013. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/4322
dc.description.abstractThe Open Access movement is a social movement in academia, dedicated to the principle of open access - to information - sharing for the common good and is being supported by many scientists, publishers, and researchers in the world, today. The software that is used to operate the institutional archive systems which are the basis of the Open Access, are divided into two forms of some free open source software and paid package programs which were developed by some corporates. DSpace, whose first version was presented to use in 2002, is an open source archive software which was developed with the co-operation of Massachusetts Institute of Technology and Hewlett Packard and is being used by more than 1.360 institutions all over the world as of November, 2012. The aim of this study is to highlight the features of the DSpace institutional archive software and its contributions to the open access initiatives by emphasizing the open access and institutional archive.en_US
dc.description.abstractAkademik camiada ortak çıkarların yaratılması amacıyla bilginin paylaşılmasına armağan edilmiş toplumsal bir hareket olan Açık Erişim, bugün dünyada pek çok bilim insanı, yayınevi ve araştırmacı tarafından desteklenmektedir. Açık erişimin temelini oluşturan kurumsal arşiv sistemleri için kullanılan yazılımlar, ücretsiz olan açık kaynak kodlu yazılımlar ve çeşitli firmalar tarafından geliştirilen ücretli paket programlardan oluşmaktadır. İlk sürümü 2002 yılında kullanıma sunulan DSpace Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Hewlett Packard (HP) işbirliğiyle geliştirilmiş açık kaynak kodlu kurumsal arşiv yazılımıdır ve Kasım 2012 itibarıyla dünyada 1.360’tan fazla kurum tarafından kullanılmaktadır. Bu çalışmada, açık erişim ve kurumsal arşivler üzerinde durularak, DSpace kurumsal arşiv yazılımının özellikleri ve açık erişim girişimlerine olan katkısı vurgulanmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAkdeniz Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOpen accessen_US
dc.subjectInstitutional repositoriesen_US
dc.subjectDspaceen_US
dc.titleAçık Erişim ve DSpace Kurumsal Arşiv Yazılımıen_US
dc.title.alternativeOpen Access and DSpace Institutional Repository Systemen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.contributor.authorIDTR185648en_US
dc.contributor.iztechauthorGürdal, Gültekin
dc.relation.journalAkademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirilerien_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Library / Kütüphane [43]
    Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde üretilen akademik çıktıların koleksiyonudur.

Show simple item record