Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4273
Title: Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Yönergesi
Authors: Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Keywords: Açık erişim
Open access
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Open access directive
Publisher: Izmir Institute of Technology
Abstract: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde oluşturulan kurumsal arşiv, İYTE mensupları tarafından üretilen bilimsel bilginin derlenmesi, uzun dönemde korunarak bilgiye erişimin güvence altına alınması ve bu doğrultuda kurumumuz bilimsel ve entelektüel bilgi birikiminin geniş kitlelerce paylaşılmasını hedeflemektedir. Bu yönerge, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mensupları tarafından üretilen bilimsel çalışmaların, Kütüphane bünyesinde oluşturulan İYTE Açık Erişim Arşivi’ne elektronik ortamda aktarılması ve açık erişime sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenler.
Description: Bu yönerge 07/04/2015 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu tarafından kabul edilip yürürlüğe girmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11147/4273
Appears in Collections:Library / Kütüphane

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Açık Erişim Yönergesi.pdfYönerge237.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

408
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

188
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.