Now showing items 1-1 of 1

    • Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu Bildiri Kitabı 

      Kiper, Gökhan; Dede, Mehmet İsmet Can; İYTE, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü (Makina Teorisi Derneği, 2015-06)
      Uluslararası Katılımlı Makine Teorisi Sempozyumu, UMTS 2015, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü tarafından organize edilerek 14-17 Haziran 2015 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenmiştir. UMTS 2015 ...