Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2634
Title: Açık erişim ve yayıncılık değerlendirme kriterleri
Other Titles: Criteria for open access and publishing
Authors: Olijhoek, Tom
Mitchell, Dominic
Bjørnshauge, Lars
Gürdal, Gültekin
Balaban, Burcu
Çelik, Sönmez
Holt, İlkay
Keywords: Açık erişim yayıncılık
BOAI tanımlamaları
DOAJ API
İletişim ağları
Veri tabanları
Lisanslama ve telif hakkı
Kuşku uyandıran yayıncılar
DOAJ Seal
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Türk Kütüphaneciler Derneği
Source: Olijhoek, T., Mitchell, D., ve Bjørnshauge, L. (2016). Açık erişim ve yayıncılık değerlendirme kriterleri (B. Balaban, S. Çelik, G. Gürdal ve İ. Holt, Çevirenler). Türk Kütüphaneciliği, 30(4), 782-794.
Abstract: Bu makale DOAJ’ın tarihsel gelişimi ve bugünkü durumuna ilişkin genel bir değerlendirme sunmaktadır. Makalede DOAJ tarihine kısaca değinildikten sonra DOAJ’ın açık erişim, fikri mülkiyet hakları ve kuşku uyandıran yayıncılarla ilgili politikaları detaylı biçimde anlatılmaktadır. Makalenin büyük bir kısmını, DOAJ’ın açık erişim dergi değerlendirme sürecinde yeni belirlenen değerlendirme kriterlerinin nasıl kullanıldığına ilişkin açıklamalar ve DOAJ Seal’ı nitelendirmek için seçilen yedi yeni değerlendirme kriterinin arkasında yatan gerekçeler oluşturmaktadır. Son bölüm, DOAJ’ın yakında akademisyen ve yayıncılara sunacağı veri tabanı arama ve üst veri yükleme ile ilgili genişletilmiş seçeneklere ayrılmıştır. Sonuç, daha güçlü bir platform ve daha istikrarlı bir veri tabanı sunan, yükleme ve üst verinin derlenebilmesi için gelişmiş hizmetlere izin veren yenilenmiş bir DOAJ’dır.
This article gives an overview of the history and current status of the DOAJ. After a brief historical overview, DOAJ policies regarding open access, intellectual property rights and questionable publishers are explained in detail. The larger part of this article is a much requested explanation on how DOAJ uses its new set of criteria for the evaluation of open access journals and the rationale behind choosing the seven extra criteria that qualify for the DOAJ Seal. A final section is devoted to the extended possibilities that DOAJ will be offering shortly to scholars and publishers for searching the database and for uploading metadata. The result is a renewed DOAJ that offers a more robust platform, a more stable database and enhanced services to allow the upload and collection of metadata.
Description: Olijhoek, T., Bjørnshauge, L. ve Mitchell, D. (2015). Criteria for open access and publishing. ScienceOpen Research, (8s.) makalesinin çevirisidir.
URI: http://hdl.handle.net/11147/2634
http://doi.org/10.14293/S2199-1006.1.SOR-EDU.AMHUHV.v1
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/256587
ISSN: 1300-0039
2147-9682
1300-0039
2147-9682
Appears in Collections:Library / Kütüphane
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2634.pdfMakale839.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

294
checked on May 22, 2023

Download(s)

194
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.