Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2565
Title: Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum ve gelecek
Authors: Çuhadar, Sami
Gürdal, Gültekin
Çelik, Sönmez
Kahvecioğlu, Kerem
Keywords: Üniversite kütüphaneleri
Yükseköğretim
Bilgi kaynakları
Araştırma
Publisher: Yükseköğretim Kurulu
Source: Çukadar, S., Gürdal, G., Çelik, S., ve Kahvecioğlu, K. (2012). Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum ve gelecek. D. Günay, & E. Öztemel (Ed.), Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye (s. 2426-2439) içinde. Ankara: T.C. Yükseköğretim Kurulu.
Abstract: Üniversite Kütüphaneleri; üniversitenin amaç ve işlevlerine paralel olarak üniversitede yapılan öğretimi, araştırmayı, akademik çalışmaları doğrudan destekleyen, sürekli yeni bilgi kaynakları ile gelişen ve bilimin son verilerini kullanıma sunan kurumlardır. Ayrıca üniversite kütüphaneleri, ders programlarının içeriğinin oluşturulmasında, öğrenci ve araştırmacıların basılı ve elektronik ortamda bulunan bilgi kaynaklarını etkin biçimde arama-erişim-kullanım-değerlendirme becerilerinin kazandırılmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda, üniversite kütüphanelerinin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için bina, bütçe, personel, koleksiyon gibi temel unsurların yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Bu çalışmada, üniversite kütüphanelerinin temel unsurları ve Türkiye’deki mevcut durum incelenerek, konu ile ilgili temel sorunlar irdelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11147/2565
ISBN: 9789757912392
9789757912422
Appears in Collections:Library / Kütüphane

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2465.pdfConference Paper395.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

730
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

482
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.