Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13954
Title: A strategy for disaster risk management regarding deliberate destruction of historic urban sites: Antakya, Turkiye
Other Titles: Tarihsel kentsel alanların kasıtlı yıkımıyla ilgili afet risk yönetimi için bir strateji: Antakya, Türkiye
Authors: Turan, Mine
Mamaklı, Fatma Sezgi
Keywords: Disaster risk management
Deliberate destruction
Historic urban sites
Risk reduction
Issue Date: Jul-2023
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: The protection process of cultural heritage before, during, and after a possible deliberate destruction is not well defined in the Turkish legal system. This study aims to present a deliberate destruction risk management plan (DRMP) for historic urban sites considering all phases of deliberate destruction risk with an emphasis on before destruction phase. Suggesting the content of the future work for during and after destruction phases and simulating the proposed before destruction measures for the historic urban site around Uzun Çarşı Street and Habib-i Neccar Mosque in Antakya are among the objectives. DRMP was proposed for historic urban sites by defining the techniques of risk management: assessment, reduction, mapping, and implementation. Risk factors for traditional streets and heritage buildings in a historic urban site were determined with reference to numerical and categorical data of physical properties, heritage values, and managerial characteristics. Risk parameters were determined as hazard and exposure, vulnerability, and coping capacity which were calculated with risk factors. Risk assessment and risk reduction implementation and mapping were prepared as a guideline by the collaboration of information coming from the site survey and literature review. The preparedness of historic urban sites against deliberate destructions was increased by the risk reduction strategies of DRMP. Results obtained by implementation of risk assessment strategies of DRMP to the case study area showed that the southeast of the case study area has high risk level. The implementation of risk reduction strategies created a dramatic decrease of risk level from high to low for most of the traditional streets and heritage buildings.
Olası bir kasıtlı yıkım öncesi, sırası ve sonrasında kültür varlıklarının koruma süreci Türk hukuk sisteminde iyi tanımlanmamıştır. Bu çalışma, tarihi kentsel alanlar için, yıkım öncesi aşamaya vurgu yaparak, kasıtlı yıkım riskinin tüm aşamalarını dikkate alan bir kasıtlı yıkım risk yönetim planı (DRMP) sunmayı amaçlamaktadır. Yıkım sırası ve sonrası aşamaları için gelecekteki çalışmaların içeriğinin önerilmesi ve önerilen yıkım öncesi önlemlerin Antakya'da Uzun Çarşı Sokağı ve Habib-i Neccar Camii civarındaki tarihi kentsel sit için uygulanması çalışmanın hedefleri arasındadır. DRMP, tarihi kentsel alanlar için risk yönetimi tekniklerinin tanımlanmasıyla önerilmiştir: değerlendirme, azaltma, haritalama ve uygulama. Tarihi bir kentsel alandaki geleneksel sokaklar ve tarihi binalar için risk faktörleri, fiziksel özellikler, miras değerleri ve yönetimsel özelliklere ilişkin sayısal ve kategorik verilere atıfta bulunularak belirlenmiştir. Risk parametreleri, risk faktörleri ile hesaplanan tehlike ve maruz kalma, incinebilirlik ve başa çıkma kapasitesi olarak belirlenmiştir. Saha araştırması ve literatür taramasından elde edilen bilgilerin birlikte değerlendirilmesi ile risk değerlendirmesi ve risk azaltma uygulaması ve haritalaması bir kılavuz olarak hazırlanmıştır. Tarihi kentsel alanların kasıtlı yıkımlara karşı hazırlıklı olması, DRMP'nin risk azaltma stratejileri ile arttırılmıştır. DRMP'nin risk değerlendirme stratejilerinin örnek alana uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar, örnek alanının güneydoğusunun yüksek risk düzeyine sahip olduğunu göstermiştir. Risk azaltma stratejilerinin uygulanması, geleneksel sokakları ve tarihi binaların çoğu için risk seviyesinde yüksekten düşüğe doğru dramatik bir azalma ortaya koymuştur.
Description: Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Conservation and Restoration of Cultural Heritage, Izmir, 2023
Includes bibliographical references (leaves. 190-205)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/13954
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10147517.pdf
  Until 2024-03-08
Doctoral Thesis31.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.