Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13953
Title: Critical spatial standpoint on neoliberal urban restructuring: a case study on urban restructuring processes in Narlıdere, İzmir
Other Titles: Neoliberal kentsel yeniden yapılan(dır)ma üzerine eleştirel mekansal yaklaşım: İzmir, Narlıdere'deki kentsel yeniden yapılan(dır)ma süreçleri örneği
Authors: Kılıçkaya, Ulaş Şansal
Advisors: Arslan Avar, Adile
Keywords: Neoliberal urban restructuring
Critical urban theory
Narlıdere gecekondus
Urban development
Dispossession
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: The thesis proposes a critical spatial approach to reveal the political, economic, and social dimensions of the urban development plans and projects (UDPs) in the context of neoliberal urban restructuring in Turkey. . It aims to enrich the theoretical and methodological foundations of critical urban studies and spatial planning, focusing on UDPs as a key neoliberal urban strategy. Despite extensive research on cities and their spaces, there is still a lack of critical understanding of the 'urban process', and of the actors and networks underlying these processes. The study tries to fill this gap by providing a critique of capitalism and its inherent uneven development, neoliberal political and economic restructuring, and neoliberal urban policy from a political economic perspective. The thesis concentrates on the neoliberal plans and projects produced by the state and capital as mechanisms to overcome capitalist crises. The thesis problem is to contribute to a critical urban theory that can explain and transform the socio-spatial processes in urban spaces, especially in light of the global expansion of 21st-century capitalism. The methodology used in the thesis is methodological pluralism, using various qualitative and quantitative research techniques to critically analyze the socio spatial processes of neoliberal urban restructuring.. It argues that UDPs are driven by the logic of profit and land rent, and that they exclude the participation and the rights of the poor and marginalized inhabitants. It seeks to critically elaborate on issues such as gentrification, dispossession, displacement, segregation, and polarization in the spaces of UDPs, instrumentalized as a mechanism of neoliberal urban restructuring processes in Narlıdere
Tez, Türkiye'deki neoliberal kentsel yeniden yapılanma bağlamında kentsel dönüşüm planlarının ve projelerinin (KDPler) politik, ekonomik ve sosyal boyutlarını ortaya çıkarmak için eleştirel bir mekansal yaklaşım önermektedir. Önemli bir neoliberal kentsel strateji olarak KDP'lere odaklanarak, eleştirel kentsel çalışmaların ve mekansal planlamanın teorik ve metodolojik temellerini zenginleştirmeyi amaçlanmaktadır. Şehirler ve mekanları üzerine yapılan kapsamlı araştırmalara rağmen, hala "kentsel süreç" ve bu süreçlerin altında yatan aktörler ve ağlar hakkında eleştirel bir anlayış eksikliği var. Çalışma, kapitalizmin ve onun içkin eşitsiz gelişiminin, neoliberal politik ve ekonomik yeniden yapılandırmanın ve neoliberal kentsel politikanın politik-ekonomik bir perspektiften eleştirisini sunarak bu boşluğu doldurmaya çalışmaktadır. Tez, kapitalist krizlerin üstesinden gelme mekanizmaları olarak devlet ve sermaye tarafından üretilen neoliberal plan ve projelere odaklanmaktadır. Tezin problemi, özellikle 21. yüzyıl kapitalizminin küresel genişlemesi ışığında, kentsel alanlardaki sosyo-mekansal süreçleri açıklayabilen ve dönüştürebilen eleştirel bir kentsel teoriye katkıda bulunmaktır. Tezde kullanılan metodoloji, neoliberal kentsel yeniden yapılanmanın sosyo-mekansal süreçlerini eleştirel bir şekilde analiz etmek için çeşitli nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanan metodolojik çoğulculuktur. Tez, KDP'lerin kâr ve toprak rantı mantığı tarafından yönlendirildiğini ve katılımın ve yoksul ve marjinallerin haklarının dışlandığını tartışmaktadır. Narlıdere'de neoliberal kentsel yeniden yapılanma süreçlerinin bir mekanizması olarak araçsallaştırılan KDP'lerin mekanlarındaki soylulaştırma, mülksüzleştirme, yerinden etme, ayrışma ve kutuplaşma gibi konuları eleştirel bir şekilde irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Description: Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2023
Includes bibliographical references (leaves. 116-131)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/13953
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10560946.pdfDoctoral Thesis59.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Jun 10, 2024

Download(s)

64
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.