Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13875
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAkgül, Bünyaminen_US
dc.contributor.authorYaylak, Bilgeen_US
dc.date.accessioned2023-10-11T07:31:56Z-
dc.date.available2023-10-11T07:31:56Z-
dc.date.issued2023-05en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13875-
dc.descriptionThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Molekular Biology and Genetics, Izmir, 2023en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 100-126)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractCircular RNAs (CircRNAs) are a novel class of single-stranded, covalently-closed RNA molecules. Functional investigations of the circRNAs provide insight into the mechanisms underlying gene regulation and cellular responses, which could ultimately lead to the development of new therapies for a wide range of diseases. In this thesis, four cisplatin (cis-diamminedichloroplatinum II, CP)-responsive circRNAs, circGALNT2, circBNC2, circBIRC6, and circCLASP1, were validated. The reverse genetics approaches, such as knockdown and overexpression strategies, showed that circCLASP1 is required for the proliferation of HeLa cells. The knockdown of circCLASP1 disrupts proliferation in HeLa, and its overexpression restores impaired proliferation. Further analyses revealed that circCLASP1 knockdown sensitizes HeLa cells against 20 μM and 40 μM cisplatin treatments. Interestingly, an IC50 dose of cisplatin causes Annexin V-/7AAD + cell death rather than apoptosis when combined with circCLASP1 knockdown. In light of these findings, five circRNA/miRNA/mRNA regulatory networks were constructed using computational approaches. Additionally, a transcriptomics analysis after circCLASP1 knockdown has supported all of these findings in that muscle cell proliferation genes were significantly altered upon circCLASP1 knockdown in HeLa cells. In conclusion, the findings suggest that the knockdown of circCLASP1 represses proliferation and sensitizes HeLa cells against cisplatin. CircCLASP1-knockdown mediated differential gene expression indicates proliferation, ROS response, iron metabolism, lipid peroxidation, and cell death. Further studies are needed to elucidate the precise mechanism of circCLASP1-mediated cell death and proliferation in muscle cells or liver cells and ROS-related diseases.en_US
dc.description.abstractHalkasal RNA'lar (HlkRNA'lar) tek sarmallı, kovalent olarak kapalı RNA moleküllerinin yeni bir sınıfıdır. HlkRNA'ların fonksiyonel araştırmaları, geniş bir hastalık yelpazesi için yeni tedavilerin geliştirilmesine yol açabilecek olan, gen regülasyonu ve hücresel tepkilerin altında yatan mekanizmalar hakkında bilgi sağlar. Bu tezde, sisplatine yanıt veren dört hlkRNA, hlkGALNT2, hlkBNC2, hlkBIRC6 ve hlkCLASP1 doğrulanmıştır. Susturma ve aşırı ifade stratejileri gibi ters genetik yaklaşımları hlkCLASP1'in HeLa hücrelerinin çoğalması için gerekli olduğunu gösterdi. hlkCLASP1'in susturulması, HeLa'daki proliferasyonu baskılar ve aşırı ifadesi, baskılama etkisini ortadan kaldırır. Diğer analizler, hlkCLASP1 susturulmasının, HeLa hücrelerini 20 uM ve 40 uM sisplatin uygulamasına karşı duyarlı hale getirdiğini ortaya çıkardı. İlginç bir şekilde, bir IC50 dozunda sisplatin uygulaması, circCLASP1 susturulması ile birleştirildiğinde apoptoz yerine Annexin V-/7AAD + hücre ölümüne neden olur. Bu bulguların ışığında, hesaplamalı yaklaşımlar kullanılarak beş circRNA/miRNA/mRNA düzenleyici ağ inşa edildi. Ek olarak, hlkCLASP1 susturulmasını takiben yapılan transkriptomik analiz, kas hücresi proliferasyonu, apoptoz, lipid metabolizması, oksidatif stres tepkisi ve bağışıklık tepkisi genlerinin HeLa hücrelerinde hlkCLASP1 susturması sebebiyle önemli ölçüde değiştiğine dair tüm bu bulguları desteklemiştir. Sonuç olarak, bulgular hlkCLASP1'in susturulmasının proliferasyonu baskıladığını ve HeLa hücrelerini sisplatine karşı duyarlı hale getirdiğini göstermektedir. CircCLASP1 susturulması aracılı farklı gen ifadesi, proliferasyonu, ROS tepkisini, demir metabolizmasını, lipid peroksidasyonunu ve hücre ölümünü göstermiştir. Kas hücrelerinde veya karaciğer hücrelerinde ve ROS ile ilişkili hastalıklarda hlkCLASP1 aracılı hücre ölümü ve proliferasyonunun kesin mekanizmasını aydınlatmak için daha ileri çalışmalar gerekir.en_US
dc.format.extentxii, 126 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHeLa cellsen_US
dc.subjectCircular RNAsen_US
dc.subjectProliferationen_US
dc.subjectTranscriptomicsen_US
dc.subjectCisplatinen_US
dc.titleBiochemical and functional characterization of circular RNAs differentially expressed in cisplatin-treated HeLa cellsen_US
dc.title.alternativeSisplatin ile muamele edilmiş HeLa hücrelerinde farklı ifade edilen halkasal RNA'ların biyokimyasal ve fonksiyonel karakterizasyonuen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.authorid0000-0001-9797-4706en_US
dc.departmentThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Molecular Biology and Geneticsen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid812680en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10544538.pdfDoctoral Thesis5.01 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 20, 2024

Download(s)

32
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.