Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13713
Title: Kadın dostu kent planlama yaklaşımı kapsamında kentsel yoksunluğun değerlendirilmesi: Çiğli örneği
Other Titles: Assessment of urban deprivation regarding women friendly city planning concept: Case study of Çiğli
Authors: Güney, Mercan Efe
Tanrıverdi, Sıdal
Akbudak, Hacer
Tuncay, Beste
Ay, Filiz
Şanlı, Nurseli
Publisher: ADAMOR Araştırma Danışmanlık Medya Organizasyon Yayıncılık Ltd. Şti.
Abstract: Kentler kadın dostu planlama yaklaşımı ile üretilmelidir. Çünkü bir kentin kadın dostu olması o kentin herkes için planlanmış olması demektir. Kadın dostu kent için planlama meslek alanının gerekli veri setini ve değerlendirme yöntemini belirlemesi gerekmektedir. Bu çalışma erişilebilirlik, güvenlik ve kentsel hizmet kapsamında kentsel yoksunluğu belirleme, değerlendirme ve sorunlara çözüm önerme konusunda geliştirilmeye açık bir model önerisi getirmeye çalışmıştır. Seçilen pilot bölgede erişilebilirlik ve güvenlik kapsamındaki incelemeler belirlenen veri setine göre yapılırken hizmet yoksunluğu kapsamında her bir sosyal altyapı alanı (lise, ortaokul, ilkokul, cami, sağlık tesisleri ve yeşil alanlar) için ayrı ayrı yoksun bölgeler saptanmıştır. Bu çalışma mevcut bir dokuda yoksunluk incelemesinin nasıl yapılacağını göstermesinin yanı sıra kadın dostu kent planlama çalışmalarına katkı koymasıyla da önemlidir. Çalışmanın inceleme yöntemi ve getirilen öneriler, kadın dostu bir kentin oluşturulabilmesinin yolunun üst ölçekten alt ölçeğe kadar her aşamada bir inceleme ve izleme mekanizmasının oluşturulmasının gerekliliğini göstermektedir. Yoksunluk açısından yapılan her sorun saptaması belediye gibi uygulayıcılar için programlanarak yürütülmesi gereken iş dizisini de göstermektedir.
URI: https://doi.org/10.31198/idealkent.1077441
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1170028
https://hdl.handle.net/11147/13713
ISSN: 1307-9905
2602-2133
Appears in Collections:City and Regional Planning / Şehir ve Bölge Planlama
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.31198-idealkent.1077441-2268815.pdf10.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Jun 17, 2024

Download(s)

26
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.