Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13709
Title: Eşli çalışan düşey eksenli türbin performansının iki boyutlu benzetimi
Other Titles: Two dimensional numerical analysis of dual working vertical axis wind turbine performances
Authors: Akgül, Ufuk
Kökey, İskender
Turgut, Alpaslan
Karadeniz, Ziya Haktan
Abstract: Rüzgar enerji santralindeki (RES) türbinlerin birbirine göre konumları oldukça önemlidir. Bu açıdan önemli hususlardan biri de, birbirine yakın konumda çalışan iki düşey eksenli türbinin (DERT) birbirlerinin performansına olan etkisidir. Literatürde gösterilmiş olan, birlikte çalışan DERT’lerin performansındaki yükselişin nedenlerinin araştırılması gerekmektedir. Saha testlerinde rüzgâr hızlarının tam olarak kontrol edilememesi ve düşey eksenli türbinin kanat dışındaki yapısal elemanlarının akış bozucu etkisi olması, problemin daha basit haliyle, iki boyutlu bilgisayar benzetimi yöntemiyle incelenmesini zorunlu kılmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında, düşey eksenli türbinin akışı bozacak parçalarını ihmal ederek, farklı merkezler arası uzaklığa (1,5, 2, 2,5 ve 4) sahip eşli çalışan iki türbinin performansının farklı uç hız oranlarında (0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ve 3 uç hız oranı) tek çalışan türbine göre nasıl değiştiği iki boyutlu bilgisayar benzetimleriyle incelenmiştir. Eşli çalışma durumunda türbin performansının tek çalışmaya göre %26 yükseldiği görülmüştür. Bu yükselişin ana etkeninin blokaj etkisi olduğu, yanal hızların ve iki türbin ara bölgesinde hızlanan akış gibi etkilerin ise daha az olduğu saptanmıştır.
URI: https://doi.org/10.21205/deufmd.2023257307
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1153958
https://hdl.handle.net/11147/13709
ISSN: 1302-9304
2547-958X
Appears in Collections:Energy Systems Engineering / Enerji Sistemleri Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

8
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.