Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13530
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDemir, Durmuş Alitr
dc.contributor.authorCankoçak, Keremtr
dc.date.accessioned2023-06-16T12:45:46Z-
dc.date.available2023-06-16T12:45:46Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13530-
dc.description.abstractÇeşitli astrofizik ve kozmolojik gözlemler evreni oluşturan toplam madde miktarının yaklaşık ¼ ünün kara madde tabir edilen ışık saçmayan, ağır ve uzun ömürlü parçaçıklardan oluştuğunu göstermektedir. Ancak parçacık fiziğinin deneylerle mükemmel uyum gösteren standart modeli böyle bir yapıyı öngörmemekte, böyle bir yapıya yol açabilecek herhangi bir parçaçığa da sahip bulunmamaktadır. Bu bağlamda, bu tür bir yapıyı oluşturabilmek için ve diğer bir takım kavramsal sebeplerden dolayı, standart modelin genişletilmesi gerekmektedir. Yaygın olarak bilinen iki genişletme, ek uzayzaman boyutları ve süpersimetrik modeller, bu proje çalışmasının ana konularıdir. Her iki alanda da çeşitli çalışmalar yapılmış, kara madde adayının özellikleri belirlenmiş, yeni modeller oluşturulmuş ve kara madde parçaciğinin yaklaşmakta olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı deneylerinde gözlemlenme koşulları analiz edilmiştir.tr
dc.language.isotren_US
dc.publisherTÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumutr
dc.relationBüyük Hadron Çarpıştırıcısında Kara Madde Parçacığının Aranmasıtr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKara maddetr
dc.subjectEk uzayzaman boyutlarıtr
dc.subjectYüksek eğrılıklı çekimtr
dc.subjectSüpersimetritr
dc.titleBüyük hadron çarpıştırıcısında kara madde parçacığının aranmasıtr
dc.typeProjecten_US
dc.authorid0000-0002-6289-9635en_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Physicsen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğertr
dc.relation.grantno104T503en_US
dc.identifier.wosqualityN/A-
dc.identifier.scopusqualityN/A-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeProject-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept04.05. Department of Pyhsics-
Appears in Collections:Physics / Fizik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfProject File542.78 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

52
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.