Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13514
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBulut, Nejattr
dc.contributor.authorMayda, Selmatr
dc.contributor.authorKandemir, Zafertr
dc.date.accessioned2023-06-14T08:22:04Z-
dc.date.available2023-06-14T08:22:04Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13514-
dc.description.abstractKuantum çok-tanecik fiziğinin sayısal yöntemlerinin uygulandığı bu proje iki bağımsız kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda d(x2 − y2)-simetrili yüksek-sıcaklık süperiletkenliği Hubbard modeli çerçevesinde kuantum Monte Carlo simülasyonları kullanarak incelenmiştir. Burada bir merdiven örgü üzerine yerleştirilmiş olan Hubbard modeli için d(x2 − y2)-simetrili süperiletkenliğin gücü incelenmiştir. Özellikle de Cooper eşleşmesini sağlayan potansiyelin sıcaklık, elektron yoğunluğu, fermiyonların momentum ve enerjisinin fonksiyonu olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmalar Cooper eşleşmesini sağlayan potansiyelin çok kuvvetli olabileceğini, ve ayrıca bu potansiyelin kuvvetinin de model parametrelerine ve Cooper çiftinin göreceli momentum ve enerjisine hassas bir şekilde bağlı olduğunu göstermiştir. Kuantum Monte Carlo simülasyonlarında karşılaşılan "işaret problemi" de burada incelenmiş ve d(x2 − y2)-simetrili Cooper çiftini oluşturan potansiyelin en kuvvetli olduğu zaman "işaret probleminin" de en kötü olduğu bulunmuştur. Bunlar determinental kuantum Monte Carlo simülasyonlarında karşılaşılan "işaret probleminin" fermiyonlar arasındaki etkileşmenin çok kuvvetlenmesinden kaynaklanabileceğini önermektedir.tr
dc.language.isotren_US
dc.publisherTÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumutr
dc.relationSayısal Çok-Tanecik Fiziği Yöntemlerini Kullanarak Yüksek-Sıcaklık Süperiletkenleri ile Manyetik Yarıiletkenlerin Elektronik Özelliklerinin İncelenmesitr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYüksek-sıcaklık süperiletkenleritr
dc.subjectSimetrili süperiletkenliktr
dc.subjectHubbard modelitr
dc.subjectKuantum Monte Carlo simülasyonlarıtr
dc.titleSayısal çok-tanecik fiziği yöntemlerini kullanarak yüksek-sıcaklık süperiletkenleri ile manyetik yarıiletkenlerin elektronik özelliklerinin incelenmesitr
dc.typeProjecten_US
dc.authorid0000-0001-8664-2466en_US
dc.authorid0000-0002-8162-600Xen_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Physicsen_US
dc.relation.publicationcategoryDiğertr
dc.relation.grantno110T387en_US
dc.identifier.wosqualityN/A-
dc.identifier.scopusqualityN/A-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeProject-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept04.05. Department of Pyhsics-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
Appears in Collections:Physics / Fizik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfProject File3.02 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

42
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.