Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13442
Title: A survey on spatial effects of newcomer entrepreneurs in rural Urla
Other Titles: Urla kırsalında yeni gelen girişimcilerin mekansal etkileri üzerine bir araştırma
Authors: Güçü, İlker
Advisors: Çıkış, Şeniz
Keywords: Urla, İzmir
Rural architecture
Rural space
Rural entrepreneurship
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Today, new production forms of rural space, which receive immigration and meet the entrepreneurial activities created by this population change, constitute the main aim of study. Thesis focuses on the mutual influence of rural space and rural entrepreneurship in terms of the architecture discipline. The main source of rural livelihood is agricultural production and animal husbandry from past to present. As a result of these migrations, the main livelihoods in the rural area are changing, developing and renewing. Rural architectural space is also in a process of change in line with these activities. In addition, what entrepreneurs understand from the countryside and their reflections gain importance in the transformed space. Based on the migration stories and spatial preferences of individuals who migrated from urban areas to rural, the study deals with thirty-four entrepreneurs and their enterprises located in the rural areas of Urla district of İzmir. Semi-structured interviews were conducted to measure the spatial context of enterprises located on Urla Wine Route and feeding this route. The spatial contexts of enterprises were grouped through the themes that emerged as a result of the analysis. As a result of the analyzes, it has been seen that the site plan, clousure movements, orientation and building form are the most used parameters in architectural design by newcomers. It is aimed that the study will contribute to the literature as it allows the rural entrepreneurship and ispatial context, which has been examined at an upper scale so far, to be evaluated at the scale of architectural space
Günümüzde göç alan ve bu nüfus değişiminin yarattığı girişimcilik faaliyetleri ile tanışan kırsal mekanın yeni üretim biçimleri çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Tez, mimarlık disiplini açısından kırsal alan ile kırsal girişimciliğin karşılıklı etkisine odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze kırsalın temel geçim kaynağı tarımsal üretim ve hayvancılıktır. Bu göçler sonucunda kırsal alanda temel geçim kaynakları değişmekte, gelişmekte ve yenilenmektedir. Kırsal mimari mekan da bu faaliyetler doğrultusunda bir değişim süreci içindedir. Ayrıca girişimcilerin kırsaldan ne anladıkları ve yansımaları, dönüşen mekanda önem kazanmaktadır. Kentten kıra göç eden bireylerin göç öyküleri ve mekânsal tercihlerinden yola çıkılarak yapılan çalışmada, İzmir'in Urla ilçesi kırsalında yerleşik otuz dört girişimci ve işletmeleri ele alınmaktadır. Urla Şarap Rotası üzerinde yer alan ve bu rotayı besleyen işletmelerin mekansal bağlamlarını ölçmek için yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Analiz sonucunda ortaya çıkan temalar aracılığıyla işletmelerin mekânsal bağlamları gruplandırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, mimari tasarıma yeni başlayanlar tarafından en çok kullanılan parametrelerin vaziyet planı, örtü hareketleri, yönlendirme ve yapı biçimi olduğu görülmüştür. Çalışmanın şimdiye kadar üst ölçekte incelenen kırsal girişimcilik ve mekânsal bağlamının mimari mekân ölçeğinde değerlendirilmesine olanak sağlaması nedeniyle literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Description: Thesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2022
Includes bibliographical references (leaves. 139-149)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/13442
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtEf4mhB62y1PABKDmoZh6mcYIkSJSDVAD-0P8l8VZVLH
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10147056.pdfDoctoral Thesis22.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

136
checked on May 27, 2024

Download(s)

58
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.