Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13398
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHamamcıoğlu Turan, Mine-
dc.contributor.authorBüyükkılıç Koşun, Suna-
dc.date.accessioned2023-04-19T12:39:45Z-
dc.date.available2023-04-19T12:39:45Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn1304-2440-
dc.identifier.issn2667-5013-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/274928-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13398-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı restorasyonu henüz tamamlanmış, vakıf kökenli bir anıtın mevcut koruma durumunu, korumadeğer-müdahale ilişkileri çerçevesinde değerlendirmek ve gelecekteki uygulamalara yön verecek ilkeler ortaya koymaktır. 1630-31'e tarihlenen Manisa, Göktaşlı Cami çalışma konusu olarak seçilmiştir. Müdahalelerle ilgili kavramlar üzerine literatür taraması; çalışma konusu olan cami ile ilgili literatür ve arşiv araştırması; benzer yapılarla karşılaştırmalı çalışma ve arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Anıtta ve yakın çevresinde, yaşam döngüsü içinde birikmiş değerler tanımlanmakta ve bunlara mevcut imar planı/proje kararlarının etkisi ve karşı karşıya kaldıkları müdahaleler teker teker değerlendirilmektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleManisa, Göktaşlı Cami'nin güncel koruma durumunun değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorHamamcıoğlu Turan, Mine-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Conservation and Restoration of Cultural Heritageen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.endpage124en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid274928en_US
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept02.01. Department of Conservation and Restoration of Cultural Heritage-
Appears in Collections:Conservation and Restoration of Cultural Heritage / Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
13398.pdf890.66 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.