Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13136
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGüden, Mustafa-
dc.contributor.authorTaşdemirci, Alper-
dc.contributor.authorYüksel, Sinan-
dc.contributor.authorToksoy, Ahmet Kaan-
dc.contributor.authorGültürk, Elif-
dc.contributor.authorKarsu, Nurettin Deniz-
dc.date.accessioned2023-02-05T13:29:00Z-
dc.date.available2023-02-05T13:29:00Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13136-
dc.description.abstractFarklı seramik ve metal toz katkılarının Al toz tabletlerinde köpükleşme ve mekanik davranışlara etkileri incelenmiştir. Katkı malzemesi olarak sıvı Al ile ıslatılan Ti6Al4V ve diyatomdan elde edilen silika parçacıkları ve Al tarafından yarı ıslatılan SiC parçacıkları, SiC nano toz ve SiC viskır kullanılmıştır. Ti6Al4V parçacıklarının sıvı Al içerisinde küçük boyutlu TiAl3 intermetalik fazı oluşturması ile artan sıvı tablet viskozitesi köpüğün kararlılığını artırmakta; fakat, köpükleşmeyi azalmaktadır. Köpük kararlılığı ve köpükleşme uzaması kullanılan Ti6Al4V toz boyutu ve yüzdesi ile değişmektedir. Sıvı Al tarafında ıslatılan bir diğer toz olan diyatom SiO2 katkısında ise düşük yüzdelerde köpükleşme maksimum uzamaya kadar artmaktadır. Artan katkı yüzdelerinde ise viskozite artışı ile tabletlerin köpükleşmesi azalmaktadır. SiC katkılı tabletlerde köpükleşme, kullanılan tozların toplam yüzey alanı ile değişmektedir. Optimum parçacık toplam yüzey alanında (~100000 mm2), SiC içeren tabletlerin uzamaları katkısız tabletlere göre daha yüksektir. Küçük boyutlu tozlarda artan yüzey alanı düşük parçacık yüzdelerinin, büyük parçacık boyutlarında ise daha yüksek parçacık yüzdelerinin kullanılmasının gerekliliği gösterilmiştir. Mikroskobik çalışmalar SiC parçacıklarının çoğunlukla hücre duvar yüzeylerinde asılı, Ti6Al4V ve SiO2 parçacıklarının ise tamamen hücre duvar içlerinde yer aldığını göstermiştir. Çalışılan parçacık boyu ve yüzdelerinde SiC katkısı plato gerilmesi ve enerji emme miktarlarını sırası ile %35 ve %20 artırmaktadır. Simülasyon sonuçları kritik köpük yoğunluğunun altında ticari olarak kullanılan boş 6063 T6 Al ve çelik tüplerin köpük dolu tüplerden maliyet ve ağırlık açısından daha avantajlı olduğunu göstermiştir.tr
dc.language.isotren_US
dc.relationOtomobil Endüstrisi İçin Mukavemeti Yüksek Seramik Katkılı Kapalı Hücre Alüminyum Köpük Metallerin Geliştirilmesi ve Yeni Ezilme Kutu Tasarımında Kullanımıtr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleOtomobil endüstrisi için mukavemeti yüksek seramik katkılı kapalı hücre alüminyum köpük metallerin geliştirilmesitr
dc.typeProjecten_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Mechanical Engineeringen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage228en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğertr
dc.relation.grantno106M186-
dc.identifier.trdizinid609805en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeProject-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextNo Fulltext-
crisitem.author.dept03.10. Department of Mechanical Engineering-
crisitem.author.dept03.10. Department of Mechanical Engineering-
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.