Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13005
Title: Geçiş elementi içeren moleküllerin elektronik özelliklerinin Kuantum Monte Carlo metodu ve yoğunluk fonksiyoneli kuramını kullanarak incelenmesi
Authors: Bulut, Nejat
Keywords: Kuantum Monte Carlo simülasyonları
Anderson modeli
Metaloenzimler
Metaloproteinler
Abstract: Bu projede, metaloproteinlerin, metaloenzimlerin ve rutenyum atomu içeren boya moleküllerinin elektronik yapısı ve korelasyonları genişletilmiş Haldane-Anderson modeli ile incelenmiştir. Bu modelin parametreleri Hartree-Fock (HF) yaklaşımı ya da yoğunluk fonksiyoneli teoremi (DFT) yöntemleri kullanılarak hesaplanmıştır. Metaloenzimlere örnek olarak Co atomu içeren vitamin B12 molekülüne ve metaloproteinlere örnek olarak Fe atomu içeren hemoglobin molekülüne çalışılmıştır. DFT+QMC yöntemi ile vitamin B12, hemoglobin ve Ru içeren boya moleküllerinin elektronik ve manyetik özellikleri tam olarak elde edilmiştir. Sonuçlar, metaloproteinlerde ve metaloenzimlerde safsızlık bağıl durumu olarak adlandırılan yeni elektronik hallerin var olduğunu göstermiştir. Safsızlık bağıl durumlarının elektron ile dolu olup olmaması moleküllerin elektronik ve manyetik özelliklerini tamamen kontrol etmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13005
Appears in Collections:Physics / Fizik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf19.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

40
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.